Story | 26 Th1, 2024

Cập nhật tiến độ thực hiện Danh Lục Xanh IUCN tại Việt Nam

Ngày 18/1/2024, trong khuôn khổ Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học (BCA), IUCN phối hợp với WWF Việt Nam tổ chức cuộc họp các bên liên quan tại Vườn Quốc gia Cát Tiên để cập nhật tiến trình chứng nhận Danh lục Xanh (DLX) tại Việt Nam với sự tham gia của gần 70 đại diện từ Bộ NN&PTNTN, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, USAID, IUCN, WWF, đại diện các Khu bảo tồn và Vườn quốc gia (VQG) tại Việt Nam, các chuyên gia và 15 báo đài.

Danh lục Xanh IUCN là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu nhằm công nhận và tăng số lượng các Khu bảo vệ và Bảo tồn đạt được kết quả bảo tồn lâu dài cho con người và thiên nhiên.  

Tiêu chuẩn DLX IUCN gồm bốn hợp phần: (i) Quản trị tốt, (ii) Thiết kế và lập kế hoạch tốt, (iii) Quản lý hiệu quả; và (iv) Kết quả bảo tồn thành công. Có 17 tiêu chí với 50 chỉ số bao trùm cả bốn hợp phần.

Kể từ khi Tiêu chuẩn DLX IUCN được khởi động tại Hội nghị Bảo tồn Thế giới IUCN 2014, 77 Khu bảo vệ và Bảo tồn ở 18 quốc gia trên thế giới đã được chứng nhận Danh lục Xanh.

Tại Việt Nam, Khu bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long là khu bảo tồn đầu tiên nhận được chứng nhận DLX IUCN vào năm 2020.

Trong khuôn khổ Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, IUCN hiện đang hỗ trợ tám Vườn quốc gia và Khu bảo tồn tham gia DLX bao gồm các VQG: Cúc Phương, Phong Nha-Kẻ Bàng, Vũ Quang, Bạch Mã, Sông Thanh, Bidoup - Núi Bà, Cát Tiên và Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong. Trong đó, IUCN đang hỗ trợ VQG Pù Mát và Côn Đảo tiến đến Giai đoạn DLX.

Hai khu đang trong Giai đoạn Đăng ký là VQG Côn Đảo và VQG Pù Mát. Các khu còn lại đang trong Giai đoạn Ứng viên. VQG Cát Tiên hiện là khu bảo tồn đang ở giai đoạn gần nhất với chứng nhận DLX.

Để đạt được chứng nhận quốc tế DLX, Cát Tiên đã thực hiện hoạt động giám sát đa dạng sinh học với dữ liệu về các quần thể loài như chim, linh trưởng, nai, cá sấu,… Số liệu khoa học đã cho thấy số lượng loài tăng và các giá trị tự nhiên chính được bảo tồn. VGQ đã nỗ lực, tập trung vào quản lý rừng và cứu hộ động vật hoang dã.  

Wildlife in Cat Tien National Park Photo: Wildlife in Cat Tien National Park © IUCN Viet Nam/Nguyen Manh Hiep

 

Theo Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc VQG Cát Tiên, Sổ tay Người sử dụng của DLX được VQG Cát Tiên sử dụng như một một cẩm nang để quản lý hiệu quả khu bảo tồn bởi lẽ DLX không phải là một đích đến mà khi đạt được rồi chúng ta sẽ dừng, mà là khi đạt được rồi cần phải duy trì để đạt được hiệu quả bảo tồn lâu dài.

Nhóm Chuyên gia Đánh giá về Danh lục xanh (EAGL) đã họp vào tháng 4 và tháng 9/2023 để rà soát và thông qua hồ sơ VQG Cát Tiên. Cơ quan thẩm định độc lập đã phê duyệt hồ sơ vào tháng 12/2023. Ủy ban Danh lục Xanh Toàn cầu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để xem xét trao danh hiệu DLX cho VQG Cát Tiên vào tháng 4/2024.