Story | 11 Tháng 5, 2023

Kêu gọi nộp hồ sơ tham gia chương trình tình nguyện viên bảo vệ rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo năm 2023

IUCN Việt Nam và Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo xin trân trọng thông báo kêu gọi tình nguyện viên (TNV) tham gia Chương trình TNV bảo tồn rùa biển năm 2023 tại VQG Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.

Chương trình áp dụng cho công dân Việt Nam với độ tuổi từ 22 – 45, có quan tâm đến bảo vệ môi trường và bảo tồn các loài động vật hoang dã đặc biệt là rùa biển. Năm 2023, ban tổ chức đã tăng số lượng đợt tình nguyện lên sáu (06) chuyến và tăng số lượng TNV mỗi đợt lên tối đa 16 người do nhu cầu đăng ký tham gia chương trình cao.

Thời gian mỗi đợt tình nguyện viên như sau (i) 10-21/6, (ii) 20/6 -1/7, (iii) 30/6 – 11/7, (iv) 10 – 21/7, (v) 20 – 31/7 và (vi) 30/7 – 10/8. Chi tiết về nội dung chương trình, điều kiện tham gia và trách nhiệm của TNV, xin vui lòng xem tại LINK.

Hạn đăng ký: trước 24.00, thứ hai ngày 22/5/2023

TNV đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/WCz8mHcVGFX92HRm9

Thông báo kết quả: