Ngôn ngữ

Story | 22 Tháng 5, 2022

Thông báo danh sách tình nguyện viên tham gia chương trình bảo tồn rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo – hè 2022

IUCN và Vườn Quốc gia Côn Đảo xin trân trọng cám ơn những bạn đã quan tâm và nộp hồ sơ tham dự chương trình Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển 2022 tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

content hero image

Photo: Volunteers in Con Dao National Park © IUCN Viet Nam

IUCN và Vườn Quốc gia Côn Đảo xin trân trọng cám ơn những bạn đã quan tâm và nộp hồ sơ tham dự chương trình Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển 2022 tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thông qua sự lựa chọn và cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí của chương trình, Ban tổ chức xin thông báo đã lựa chọn được 48 bạn cho bốn chương trình tại VQG Côn Đảo, mỗi chương trình kéo dài 12 ngày từ tháng 6 – 9/2022.

Để xem danh sách các bạn đã được lựa chọn, xin vui lòng xem tại ĐÂY.

Ban tổ chức rất tiếc đã không thể đáp ứng hết yêu cầu đăng ký của các bạn do tính chất và đặc thù của chương trình bảo tồn rùa và điều kiện sinh hoạt tại khu bảo tồn.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và tiếp tục theo dõi những chương trình khác của IUCN trên website và facebook trong thời gian tới.

Volunteers in Con Dao National ParkPhoto: Volunteers in Con Dao National Park © IUCN Viet Nam