Thông báo kêu gọi tình nguyện viên: Tham gia chương trình sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật từ rác thải nhựa và phao xốp với chủ đề “Tôi yêu biển đảo/Sinh ra để sống hoang dã”

IUCN - với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ bảo tồn rùa biển của Cơ quan nghề cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ – US FWS, phối hợp cùng với Vườn Quốc gia Bái Tử Long và Trung tâm hỗ trợ Phát triển xanh (Greenhub) tổ chức chương trình sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật từ rác thải nhựa và phao xốp với chủ đề: “Tôi yêu biển đảo/Sinh ra để sống hoang dã’’.

marine debris exhibition in San Diago

Chương trình hiện đang kêu gọi sự tham gia của các tình nguyện viên. Đối tượng tham gia là tất cả các họa sĩ trong nước chuyên và không chuyên có tình yêu môi trường biển, đảo, rùa biển và có mong muốn tham gia tình nguyện vào hoạt động này. Chi tiết về thể lệ cuộc thi và trách nhiệm của các tình nguyện viên khi tham gia chương trình, xin vui lòng xem tại ĐÂY.

Hạn cuối nộp tác phẩm: 23.00 ngày 20 tháng 5 năm 2018

Địa chỉ nhận ý tưởng tác phẩm: [email protected]

Thời gian thể hiện tác phẩm: 3 – 8 tháng 6/2018 tại đảo Minh Châu, Vân Đồn, VQG Bái Tử Long

Go to top