IUCN NL ondersteunt SER Energieakkoord

Negen natuur- en landschapsorganisaties, waaronder IUCN NL, hebben hun steun uitgesproken voor het vandaag ondertekende SER Energieakkoord. Het akkoord is een belangrijke stap in het verduurzamen van onze energievoorziening, vinden de organisaties.

Wind turbine

Ze benadrukken verder dat bij de uitwerking en implementatie van dit akkoord zorgvuldig moet worden omgegaan met de belangen van de natuur en het landschap. “We werken dan ook graag mee aan de uitvoering van het akkoord”, aldus Maas Goote, directeur van IUCN NL.

Behalve IUCN NL verklaarden ook De12Landschappen, IVN, Landschapsbeheer Nederland, Natuurmonumenten, Stichting De Noordzee, VOFF-leden: Vlinderstichting, EIS Nederland, Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming en Waddenvereniging hun steun.

Go to top