WK-mascotte bedreigd in het wild

Het driebandgordeldier, de officiële mascotte voor het WK voetbal in Brazilië, wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. In de afgelopen 15 jaar is het totale aantal driebandgordeldieren met een derde achteruitgegaan.

Japanese Eel (Anguilla japonica)

Oorzaak van de achteruitgang is het verlies aan leefgebied van dit Braziliaanse gordeldier. De soort gedijt het beste in droog steppeachtig bosgebied. De laatste jaren worden deze bossen in rap tempo omgezet in soja- en suikerrietplantages.

In totaal heeft IUCN de status van 73.686 plant- en diersoorten in kaart gebracht. Wereldwijd worden hiervan 22.103 soorten bedreigd. De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten bestaat dit jaar 50 jaar.

Orchideeën
Ook onderzocht IUCN hoe het gaat met een orchideeënfamilie, de Cypripedioideae. Het blijkt dat maar liefst 79% van deze orchideesoorten wordt bedreigd. Dat komt vooral door vernietiging van leefgebied en overmatig oogsten van wilde planten voor de handel. Wereldwijd levert de kweek en handel in orchideeën vele miljoenen op.

Paling
De Japanse paling, een traditionele lekkernij en het duurste stukje vis dat in Japan te krijgen is, wordt door de experts van IUCN als ‘bedreigd’ aangemerkt. De soort loopt gevaar door onder meer overbevissing, vervuiling en veranderingen in oceaanstromingen. Door de terugloop van de soort neemt de vraag naar andere palingsoorten toe.

Work area: 
Business
Business
Climate Change
Economics
Ecosystems
Ecosystems
Energy
Forests
Gender
Global Policy
Marine
Members
Protected Areas
Species
Water
Red List
Species
Environmental Law
Climate Change
Birds
Mammals
Marine species
Freshwater species
Plants
Amphibians
Reptiles
Invertebrates
Regional species initiatives
Invasive species
Wildlife trade
Biodiversity indicators
Biodiversity
Fungi
IPBES
World Heritage
Conservation Breeding
Conservation Planning
Re-introductions
Lagomorphs
Bumblebee
Dragonflies
Saola
Asian Species Action Partnership
Location: 
Asia
South America
Mesoamerica
North America
Europe
Mediterranean
East and Southern Africa
West and Central Africa
West Asia
Oceania
Go to top