Press release | 24 jun, 2015

Werelderfgoedgebieden bedreigd door klimaatverandering en dammen

Klimaatverandering en de aanleg van grootschalige dammen brengt steeds meer Werelderfgoedgebieden in gevaar. Die waarschuwing geeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO, daags voordat die bijeenkomt in Bonn. IUCN is het officiële adviesorgaan van het comité.

Klimaatverandering tast al 35 van de 228 natuurlijke Werelderfgoedgebieden aan, constateert IUCN. In de toekomst kan het zelfs uitgroeien tot de grootste bedreiging van Werelderfgoedgebieden. Vooral zee- en kustgebieden met Werelderfgoedstatus lijden onder gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, verzuring van de oceanen en de toename van stormen en extreem weer. In het Great Barrier Reef in Australië – ’s werelds grootste koraalrif – zorgen hogere temperaturen en verzuring bijvoorbeeld voor het afsterven van koraal.

Ook stuwdammen voor onder andere waterkrachtcentrales zorgen steeds vaker voor problemen voor Werelderfgoedgebieden, aldus IUCN. Tijdens de bijeenkomst in Bonn bespreekt het UNESCO-comité elf gebieden die onder druk staan van dammen. Geregeld staan die dammen in een buurland. IUCN vreest bijvoorbeeld dat de Gibe III dam in Ethiopië de waterhuishouding in het in buurland Kenia gelegen Turkanameer zal verstoren, met grote gevolgen voor de lokale bevolking die leeft van de vis uit het meer. De 243 meter hoge Gibe III dam is bijna gereed.

Tim Badman, hoofd van het Werelderfgoedprogramma van IUCN: “Waar mogelijk moet de aanleg van zulke ingrijpende constructies voorkomen worden. Daarom is het belangrijk te blijven zoeken naar alternatieven. Ook moet vooraf goed in kaart gebracht worden wat de impact op nabijgelegen Werelderfgoedgebieden zal zijn.”

Het comité voor het Werelderfgoed van UNESCO komt van 28 juni tot en met 8 juli bijeen in Bonn.

Voor meer details, lees hier het Engelstalige bericht.