Press release | 02 jul, 2013

Bijna 21.000 dieren en planten met uitsterving bedreigd

Wereldwijd worden er 20.934 soorten planten en dieren met uitsterving bedreigd, zo blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde soorten die IUCN (International Union for Conservation of Nature) vandaag presenteert. Dit zijn er 1.117 meer dan bij de vorige taxatie in de zomer van 2012. Uitsterving is onder andere slecht nieuws in de strijd tegen klimaatverandering.

In totaal bracht IUCN de status van 70.294 plant- en diersoorten in kaart. Hiervan zijn er 799 uitgestorven en komen er 61 niet meer in het wild voor. Verlies van leefgebied is de voornaamste oorzaak van het uitsterven van soorten. Andere factoren die hieraan bijdragen zijn illegale jacht en handel, invasieve soorten (exoten), vervuiling en klimaatverandering.

Drie soorten uitgestorven
Drie soorten zijn sinds de vorige editie uitgestorven: een tandkarper (Cyprinodon arcuatus), een hagedis (Chioninia coctei) en een zoetwatergarnaal (Macrobrachium leptodactylus). Ook met het zoogdier de Indische bruinvis gaat het niet goed. Deze walvisachtige, die uitsluitend voorkomt in de Chinese rivier de Yangtze en twee naastgelegen meren, is door de onderzoekers aangemerkt als ernstig bedreigd. De soort loopt gevaar door illegale vispraktijken, watervervuiling, zandwinning en het toenemende aantal vrachtschepen in de rivier.

Economische waarde van coniferen
De onderzoekers ontdekten verder dat 34 procent van alle coniferen ter wereld wordt bedreigd. Geen enkele soort ter wereld kan zo oud en zo hoog worden als de conifeer. Zo kunnen kustsequoia’s 110 meter hoog worden en leeft de Pinus longaeva duizenden jaren.

“Coniferen zijn van enorme waarde voor onze economie. We gebruiken de bomen bijvoorbeeld voor hout- en papierproductie, maar ze bevatten ook een grondstof voor kankermedicijnen”, stelt Aljos Farjon, voorzitter van de IUCN-expertcommissie voor coniferen.

Conifeerbossen leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van klimaatverandering. Farjon: “Conifeerbossen houden gemiddeld drie keer meer CO2 vast dan bijvoorbeeld tropische bossen.”