Beter wapen tegen palmolieplantages

De klachtenprocedure voor gemeenschappen die zich benadeeld voelen door een oliepalmbedrijf wordt verbeterd. Dat is het resultaat van een resolutie die is ingediend door een coalitie van Indonesische natuurorganisaties. IUCN NL en haar partners van de Ecosystem Alliance ondersteunden de resolutie.

Palm Oil Plantation

In de resolutie uiten de organisaties hun kritiek op de klachtenprocedure van de Ronde Tafel over Duurzame Palmolie (RSPO). Gemeenschappen en mensen wier land op onrechtmatige wijze is afgenomen voor de aanleg van oliepalmplantages kunnen hierover een klacht indienen bij een speciaal klachtenpanel.

Volgens de initiatiefnemers van de resolutie functioneert dat panel niet goed. De afhandeling van de klachten duurt bijvoorbeeld veel te lang. “De procedure zou in zes weken afgerond moeten zijn, maar dit kan oplopen tot jaren”, vertelt Evelien van den Broek, Indonesië-specialist bij IUCN NL. “En in de tussentijd gaat de aanleg van de plantage gewoon door, ten koste van de natuur en het leefgebied van de lokale bevolking.”

Daarnaast vinden maatschappelijke organisaties het klachtenpanel niet onafhankelijk genoeg. Het panel voldoet niet aan alle VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten.

Tot slot wijzen de organisaties, waaronder IUCN NL partner Sawit Watch, op de passieve rol van het panel. Van den Broek: “In plaats van met eigen ogen de situatie ter plaatse te beoordelen, vervullen ze slechts de rol van postbode door informatie die ze van beide partijen krijgen, door te sturen.” Op basis daarvan kun je geen objectieve afweging maken, zo luidt het bezwaar.

Met het accepteren van de resolutie hebben de leden van RSPO ingestemd om de klachtenprocedure te verbeteren op het gebied van transparantie en onpartijdigheid. In de RSPO komen belanghebbenden bij elkaar uit de zeven sectoren van de palmolie-industrie, waaronder maatschappelijke organisaties, palmolieproducenten en -afnemers.

Go to top