“Stop geweld tegen natuurbeschermers"

15 maatschappelijke organisaties die actief zijn in het Afrikaanse Grote Merengebied roepen hun regeringen op een einde te maken aan het geweld tegen mensen die opkomen voor de natuur en mensenrechten. Op initiatief van IUCN NL hebben de organisaties een verklaring opgesteld waarin zij hun zorgen over het toenemende geweld uiten.

Carrying firewood in Uganda

Het Grote Merengebied beslaat delen van Burundi, DR Congo, Rwanda en Oeganda. In de regio vinden grootschalige ontwikkelingen plaats op het gebied van oliewinning en visvangst. IUCN NL maakt zich er hard voor dat deze ontwikkelingen op een duurzame wijze gebeuren, met respect voor mens en natuur.

Individuele mensen die zich inzetten voor duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied worden echter steeds vaker geconfronteerd met geweld, zoals bedreigingen, intimidaties en arrestaties.

“IUCN NL en haar partnerorganisaties beschouwen dergelijke bedreigingen tegen natuurbeschermers als een aanval op de democratie en op de individuele vrijheid van mensen”, vertelt Tina Lain, programmacoördinator bij IUCN NL. “We gaan er daarom alles aan doen om ervoor te zorgen dat er einde komt aan de intimidaties. Deze verklaring is een belangrijke oproep aan de regering. Zij moeten nu echt in actie komen.”

Go to top