Start internationaal forum voor houtcertificaten

Op 25 juni heeft de Toetsingscommissie Inkoop Hout het internetforum voor duurzaam hout gelanceerd. Milieuorganisaties, houtbedrijven en andere belanghebbenden van duurzaam bosbeheer worden uitgenodigd om op dit forum hun mening te geven over certificatiesystemen voor duurzaam hout.

Het forum is een initiatief van de Toetsingscommissie Inkoop Hout dat in opdracht van het Ministerie van VROM certificatiesystemen toetst aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout. De toetsing van certificatiesystemen biedt inkopers binnenkort een helder instrument om onderscheid te maken tussen duurzaam en niet-duurzaam hout, volgens de Nederlandse maatstaven. Deze toets is ontwikkeld omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om vanaf 2010 alleen nog duurzaam in te kopen.

Het doel van het forum is waardevolle praktijkinformatie te verzamelen over het functioneren van specifieke certificatiesystemen. De Toetsingscommissie – die zich presenteert als Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) – verwacht dat deze informatie in ruime mate aanwezig is bij de belanghebbenden. Door hun kennis over certificatiesystemen te delen, stellen stakeholders TPAC in staat om een goedgeïnformeerde en weloverwogen beoordeling te maken ten aanzien van certificatiesystemen. Aangezien TPAC zowel Nederlandse belanghebbenden, als stakeholders in productielanden wil bereiken, is Engels de voertaal op het forum.

Bron: SMK

Go to top