Ecosystems

This page is a list of the most recently updated pages and stories that have been tagged “Ecosystems” by IUCN thematic and regional units.
Please visit our theme and region pages for more specific information.

Từ ngày 25/3 đến 06/4/2019, IUCN Viêt Nam phối hợp cùng Hội Sếu Quốc tế và Vườn Quốc gia U Minh Thượng tổ chức khóa tập huấn quốc tế cán bộ nguồn (...
Tham dự khóa tập huấn bao gồm cán bộ quản lý các khu bảo tồn và các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong khu vực. Các học viên đã được chia sẻ kiến thức liên quan đến...
Wetlands, such as marshes, rivers, mangroves and coral reefs, have many important functions. In the Indo-Burma region, millions of people rely on...
Conserving healthy soils for resilient drylands
Land degradation touches almost one third of all land on the planet, affecting 1.5 billion people. On World Day to Combat Desertification and Drought...
Go to top