Ngôn ngữ

Story | 27 Tháng 5, 2019

Thông báo danh sách các tình nguyện viên tham gia chương trình bảo tồn rùa biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau 2019

Thay mặt cho Ban tổ chức, IUCN xin trân trọng cám ơn những bạn đã quan tâm và nộp hồ sơ tham dự chương trình Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển 2019 tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

content hero image

Photo: Newly born sea turtles released to the sea © IUCN Viet Nam/volunteer

Thông qua sự lựa chọn và cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí của chương trình, Ban tổ chức xin thông báo đã lựa chọn được 40 bạn cho bốn chương trình tại KBTB Hòn, mỗi chương trình kéo dài bẩy ngày từ ngày 8/6 đến ngày 6/9/2019.

Để xem danh sách các bạn đã được lựa chọn, xin vui lòng xem tại ĐÂY.

Chúng tôi rất tiếc đã không thể đáp ứng hết yêu cầu đăng ký của các bạn do tính chất và đặc thù của chương trình bảo tồn rùa và điều kiện sinh hoạt tại khu bảo tồn.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo trên IUCN website và facebook sẽ được thông báo trong thời gian tới.