Hội thảo về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lí đất ngập nước tại tỉnh Bắc Kạn

Hưởng ửng ngày Môi trường Thế giới và năm Quốc tế về Rừng 2011, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) hợp tác với Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (BCA), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một cuộc hội thảo về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lí đất ngập nước tại Ba Bể vào ngày 04/06/2011.

Mr. Nguyen Duc Tu - IUCN Vietnam presented at scientific workshop, side event of World Environment Day Celebration

Source: VTC14

Ông Nguyễn Đức Tú, cán bộ IUCN, đã trình bày về tiếp cận hệ sinh thái đối với bảo tồn đất ngập nước tập trung vào Ba Bể. Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất trên thế giới đồng thời là Di sản ASEAN, và gần đây đã được bầu làm Khu Ramsar thứ ba của Việt Nam. Ông Tú đã đọc thư chào mừng sự kiện này từ Ban thư ký Công ước Ramsar tại Thụy Sỹ. Để xem chi tiết lá thư này xin vui long ấn vào ĐÂY.

Vui lòng vào ĐÂY để xem thông báo chính thức công nhận Ba Bể tại trang chủ của Ramsar.
 

 

Work area: 
Water
Location: 
Asia
Asia
Project and Initiatives: 
Mekong Dialogues
Go to top