Một đạo luật tiên tiến: Để Chi trả cho các Dịch vụ Môi trường khả thi

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn để có thể bảo vệ có hiệu quả đa dạng sinh học ở trong nước. Việc đưa nội dung Chi trả cho Dịch vụ Môi trường (PES) trong Dự thảo Luật Đa dạng Sinh học tạo ra một cơ chế để khắc phục những thách thức đó.

Participants visit Da Nhim hydropower plant, a potential model for PES application in Viet Nam

PES là một khái niệm mới ở Việt Nam. Nó đền đáp cho những chủ thể bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bằng việc chi trả cho những hàng hóa và dịch vụ có giá trị đem lại từ các hoạt động bảo tồn. Những khoản chi trả này tạo ra một nguồn tài chính bền vững có thể được đầu tư lại vào các hoạt động bảo tồn, thúc đẩy hơn nữa quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Những nỗ lực đưa nội dung PES vào Dự thảo Luận Đa dạng Sinh học được triển khai qua một loạt các hội thảo được tổ chức bởi Dự án Bảo tồn Cảnh quan Lưu vực Sông Đồng Nai trong khuôn khổ Chương trình Bảo tồn Đa dạng Sinh học Khu vực Châu Á (ARBCP). Hội thảo mới đây nhất được tổ chức hồi tháng 8/2007.

Các đại biểu quốc hội, các quan chức các bộ, các học giả, và đại diện các tổ chức phi chính phủ đã tham dự hội thảo này. Kết quả hội thảo gồm: 1) công nhận sự cần thiết phải đưa nội dung PES vào Dự thảo Luật Đa dạng Sinh học; 2) Xác định PES như là một cơ chế tài chính phù hợp đối với Việt Nam; và 3) Thảo luận các chiến lược liên quan nhằm đưa nội dung PES vào Dự thảo Luật Đa dạng Sinh học.

ARBCP được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và được Winrock- International, IUCN, Bộ Tài nguyên Môi trường, và Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng thực hiện.

Việt Nam đứng thứ 16 trong số 25 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Tài nguyên môi trường của Việt Nam đóng vai trò như là một bộ đệm giảm thiểu tác động của thiên tai, cung cấp nước sạch, và hấp thụ điôxit cácbon. Tuy vậy, sự phát triển kinh tế nhanh chóng đã tác động tiêu cực tới các hệ sinh thái, trong khi do thiếu vốn và do suy nghĩ rằng lợi ích kinh tế thu được từ các hoạt động bảo tồn là thấp đã dẫn đến việc các chủ đất không muốn bảo tồn đa dạng sinh học.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Chị Lý Thị Minh Hải theo địa chỉ email [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top