ดักไขมันจากต้นทาง...ลดน้ำเสีย ฟื้นฟูทะเลเกาะเต่า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ชมรมรักษ์เกาะเต่าและ IUCN ร่วมรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนและสถานประกอบการในการติดตั้งถังดักไขมัน และการจัดการน้ำเสียครัวเรือนแก่ชุมชนนำร่อง บ้านหาดทรายรี และบ้านแม่หาด ต. เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคมที่ผ่านมา

เกาะเต่า ของเสียเหลือศูนย์, ความพยายามจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนเกาะเต่า ร่วมกับชมรมรักษ์เกาะเต่า สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าและ IUCN

เกาะเต่า แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลติดอันดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคนต่อปี เผชิญปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่า มีปริมาณเฉลี่ย 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปอีกในอนาคต

“ส่วนใหญ่น้ำเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการลงสู่ลำคลองสาธารณะปล่อยลงสู่ชายหาด โดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อน ทำให้ชายหาดบางจุดไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ เนื่องจากน้ำสกปรก มีกลิ่นเมห็น นักท่องเที่ยวบางรายเกิดอาการผื่นคันเมื่อลงเล่นน้ำบริเวณนั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก” นายประยุทธ ทองนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ากล่าวถึงสภาพของปัญหา

ประกอบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลของเกาะเต่า จำนวน 4 สถานีจาก 9 สถานี คือ หาดทรายรี 1 สถานี, หาดแม่หาด 2 สถานี และหาดโฉลกบ้านเก่า 1 สถานี โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 พบว่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ในบางช่วงเวลา นายกฯ ปิดท้ายอีกว่า“ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่มด่วน โดยเพิ่มศักยภาพของประชาชน สถานประกอบการและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียในชุมชนของตนเอง”

ทั้งนี้หาดทรายรี ซึ่งถือเป็นชายหาดที่กว้างและยาวที่สุดของเกาะเต่า มีความยาว 2 กิโลเมตร และบ้านแม่หาด ที่มีความยาวหาด 1 กิโลเมตรและเป็นจุดที่ตั้งของท่าเรือ มีปัญหาน้ำเสียถึงขั้นวิกฤติ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.เกาะเต่าและชุมชนหาดทรายรีตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นความสำคัญอันเร่งด่วนที่จะต้องเร่งแก้ไขจัดการ จึงร่วมเดินรณรงค์และติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน ปริมาณ 50 ลิตร แก่ครัวเรือน จำนวน 30 ครัวเรือนที่อยู่ใกล้ทางน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

อย่างไรก็ดีทางทีมงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียจะทำการรณรงค์และติดตั้งถังดักไขมันขนาด 100 ลิตรแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือทะเล จำนวนอีก 30 ลูก พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบการบำบัดน้ำเสีย กรณีที่มีการติดตั้งแล้ว

นอกจากนี้ยังจะมีการใช้ถังน้ำหมักชีวภาพระบบน้ำหยด เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเสียในทางน้ำธรรมชาติบริเวณหาดทรายรี ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

Location: 
Thailand
Go to top