IUCN COMMISSION GROUP

IUCN SSC Seaweed Specialist Group

project image

Overview and description

Description:

The Seaweed Specialist Group (SWSG) includes some 10,000 marine macroalgal species within the Kingdoms Plantae (red and green macroalgae) and Chromista (brown macroalgae). This group works on ...

The Seaweed Specialist Group (SWSG) includes some 10,000 marine macroalgal species within the Kingdoms Plantae (red and green macroalgae) and Chromista (brown macroalgae). This group works on conservation assessment, planning and conservation action, and increasing the public profile of seaweeds. Our initial work will focus on the Laminarian kelps, which are some of the most prominent habitat-forming species in temperate marine reefs and subject to significant pressures. The geographic scope of this SWSG is global.

Group leadership

Dr Nur ARAFEH DALMAU

Co-Chair
I am currently an Honorary Fellow at The University of Queensland and a postdoc at UCLA and Stanford. I am a marine community ecologist and marine spatial planner. My research focuses on…
I am currently an Honorary Fellow at The University of Queensland and a postdoc at UCLA and Stanford. I am a marine community ecologist and marine spatial planner. My research focuses on understanding the impacts of marine heatwaves on kelp forest ecosystems. I also research the role of marine protected areas and other effective area-based conservation measures for providing climate resilience and designing networks of climate-smart marine protected areas. I support conservation initiatives with NGOs, parks, and fishers, and teach decision tools such as Marxan. My heart remains in my beautiful Costa Brava, Spain (Catalonia), where I do my best to support conservation. I am a naive dreamer, and I know future generations will dive into healthy kelp forests and thriving marine ecosystems.

Dr Jacqueline POCKLINGTON

Co-Chair
Jacqui is a marine ecologist with a passion for seaweeds who’s work has taken her to Japan and the UK. Currently a Research Fellow…

Jacqui is a marine ecologist with a passion for seaweeds who’s work has taken her to Japan and the UK.

Currently a Research Fellow with Deakin University in her homeland of Victoria, Australia, she brings a combination of government, community and academic experience to the Seaweed Specialist Group.

Mr Loyiso DUNGA

Red List Authority Coordinator
ULoyiso yingcaphephe yebhayoloji yaselwandle eqeqeshelwe uku londoloza indal. Ngeehonours kunye nezifundo zakhe zesidanga sokuqala, wagqwesa kwi-hydrogeology. Intliziyo yakhe yabanjwa ngelixa…

ULoyiso yingcaphephe yebhayoloji yaselwandle eqeqeshelwe uku londoloza indal. Ngeehonours kunye nezifundo zakhe zesidanga sokuqala, wagqwesa kwi-hydrogeology. Intliziyo yakhe yabanjwa ngelixa wayefundela isidanga sakhe seMasters kwiDyunivesithi yaseKapa nokwenza imephu yamahlathi eendle aseMzantsi Afrika. Ukusukela ngoko, uye wanikela ubomi bakhe ekukhuthazeni i-ecosystem yehlathi le-kelp kwihlabathi jikelele. Ngoku usebenzela iParley for the Oceans njengomlawuli weenkqubo zaselwandle. Ngaphambili uLoyiso wayekhokele icandelo lokubek'esweni kokusingqongileyo kolwandle kunye nonxweme lwe-Kelp Blue, inkampani eselula nentsha yaseNamibia evula indlela entsha yokulima amahlathi amakhulu e-kelp kude nonxweme. EMzantsi Afrika, usebenze kwiZiko loMzantsi Afrika leSizwe leZityalo ezahlukeneyo zeNdalo (i-SANBI) phantsi koqeqesho lwesazi ngebhayoloji esaziwayo saselwandle uNjingalwazi Kerry Sink. Waqala njengomncedisi wophando e-SANBI kwaye waqhubela phambili waba yingcali yebhayoloji esakhulayo yaselwandle kunye nemodeli yenkqubo yendalo yaselwandle. Imephu yakhe yekelp ebanzi kwaye engaguqukiyo yaba sisixhobo sokuqala ukuqukwa kwamahlathi e-kelp kuvavanyo lwesizwe lwendalo eyohlukeneyo. Ukuthanda kwakhe isikali phakathi kolwazi lomthonyama nenzululwazi kumenza ahluke kwisihlwele. Udibanisa isayensi, ukubaliswa kwamabali, kunye ne-media advocacy ukwenza ityala ngokubaluleka kwamahlathi e-kelp yehlabathi kunye nezoyikiso ezijongene nazo. Isijikelezi-langa sethu sahlukene, kwaye kufuneka ngokunjalo izixhobo esizisebenzisayo ukubuyisela ulungelelwaniso kunye nokukhusela ikhaya lethu elinye. Imephu yakhe yekelp ebanzi kwaye engaguqukiyo yaba sisixhobo sokuqala ukuqukwa kwamahlathi e-kelp kuvavanyo lwesizwe lwendalo eyohlukeneyo. Ukuthanda kwakhe isikali phakathi kolwazi lomthonyama nenzululwazi kumenza ahluke kwisihlwele. Udibanisa isayensi, ukubaliswa kwamabali, kunye ne-media advocacy ukwenza ityala ngokubaluleka kwamahlathi e-kelp yehlabathi kunye nezoyikiso ezijongene nazo. Isijikelezi-langa sethu sahlukene, kwaye kufuneka ngokunjalo izixhobo esizisebenzisayo ukubuyisela ulungelelwaniso kunye nokukhusela ikhaya lethu elinye. Imephu yakhe yekelp ebanzi kwaye engaguqukiyo yaba sisixhobo sokuqala ukuqukwa kwamahlathi e-kelp kuvavanyo lwesizwe lwendalo eyohlukeneyo. Ukuthanda kwakhe isikali phakathi kolwazi lomthonyama nenzululwazi kumenza ahluke kwisihlwele. Udibanisa isayensi, ukubaliswa kwamabali, kunye ne-media advocacy ukwenza ityala ngokubaluleka kwamahlathi e-kelp yehlabathi kunye nezoyikiso ezijongene nazo. Isijikelezi-langa sethu sahlukene, kwaye kufuneka ngokunjalo izixhobo esizisebenzisayo ukubuyisela ulungelelwaniso kunye nokukhusela ikhaya lethu elinye.

, full_html

At a glance

Official name:
IUCN SSC Seaweed Specialist Group
Associated Commissions: