Thúc đẩy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong nước hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: một chặng đường dài phía trước

Ngày 23-24 tháng 8, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Viện nghiên cứu Quyền con người (VIHR) phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho tài liệu tập huấn “Tiếp cận quyền con người trong bảo vệ môi trường” tại tỉnh Hòa Bình. Một hội thảo khác với mục đích tương tự đã được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 29-30 tháng 8 năm 2011. Hai hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong quản lý môi trường do Quỹ Dân chủ của Liên Hợp Quốc tài trợ (UNDEF) và IUCN thực hiện.

Group discussion at training workshop in Can Tho Province

Hội thảo tại Hòa Bình được mở đầu với bài phát biểu của Ts. Nguyễn Đức Thùy, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quyền con người. Ấn vào ĐÂY để xem bài thuyết trình của Ts. Thùy. Sau đó, ông Jake Brunner - đại diện của IUCN và ông Vaclav Prusa - đại diện của UNDP giới thiệu tổng quan về dự án. Các đại biểu tham gia bao gồm các cán bộ của VIHR và các phân viện khác trong Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các đại diện chính quyền địa phương và cảnh sát môi trường. Dựa trên những ý kiến đóng góp của các đại biểu, VIHR sẽ chỉnh sửa, bổ sung, và hoàn thiện tài liệu tập huấn vào cuối năm 2011. Sau đó, VIHR sẽ dùng tài liệu này để tập huấn cho khoảng 500 – 750 cán bộ lãnh đạo cao cấp học tập tại Học viện hàng năm.

Tài liệu tập huấn này bao gồm 5 chuyên đề, trong đó chuyên đề 4 “vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong bảo vệ môi trường” nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Chuyên đề này đưa ra những nghiên cứu thực tế về cách thức mà các tổ chức phi chính phủ trong nước tham gia vận động chính sách và quá trình thực thi tại Việt Nam. Trong tháng 9/2011, Ts. Hoàng Văn Nghĩa – tác giả chuyên đề 4 - đã đăng trên tạp chí Nghiên cứu Pháp luật của Văn phòng Quốc hội những kết quả chính của nghiên cứu và đưa ra những khuyến nghị. Ấn vào ĐÂY để xem bài báo của Ts. Nghĩa (tiếng Việt). Tuy nhiên, trong khi dư luận đang ngày càng quan tâm đến vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong nước thì một đại biểu có chỉ ra rằng không có văn kiện nào trong các Đại hội Đảng gần đây đề cập đến ‘xã hội dân sự”. Thực tế, một trong những phát hiện của dự án là các quan chức chính phủ chưa nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam và trên thế giới. Để có thể thay đổi những quan điểm đã ăn mòn vào suy nghĩ, chúng ta sẽ còn mất rất nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa.
 

Work area: 
Members
Environmental Governance
Location: 
Viet Nam
Go to top