Vận động cán bộ lãnh đạo nhà nước trong tương lai chú trọng đến công tác giám sát và bảo vệ môi trường.

Với mục tiêu dài hạn tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam, IUCN Việt Nam hiện đang hợp tác với Viện Nhân quyền (VIHR) xây dựng và giảng dạy tài liệu tập huấn về mối liên hệ giữa môi trường và quyền con người. VIHR là Viện thuộc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, hàng năm đào tạo 400 học viên hệ chính quy, đào tạo không tập trung cho khoảng hơn 2000 cán bộ cao cấp nhà nước, và 500-600 sinh viên theo học thạc sỹ và tiến sỹ. Trên cơ sở đó, hợp tác với VIHR là một cơ hội để tác động đến quan điểm các nhà lãnh đạo Chính phủ trong tương lai nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào bảo vệ và giám sát môi trường.

Main view of VIHR Office

Trong quá trình thực hiện, IUCN đã tổ chức các buổi làm việc giữa cán bộ VIHR và các tổ chức phi Chính phủ trong nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường như Pan Nature, CODE, WARECOD, ENV và CECR. IUCN hiện đang hợp tác với những tổ chức này để chuẩn bị các nghiên cứu tình huống phục vụ cho tài liệu tập huấn mới mà Viện đang xây dựng.

Trong cuộc họp gần đây với IUCN, cán bộ của Viện đã chia sẻ rằng làm việc trực tiếp với các các tổ chức phi Chính phủ là những trải nghiệm thực tế. Thay vì những bài giảng lý thuyết thì bây giờ cán bộ Viện có thể đưa ra những ví dụ thực tế cho thấy các tổ chức phi Chính phủ trong nước đã và đang làm những gì để nâng cao sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực thực hiện của Chính phủ. Ví dụ như tổ chức ENV (Education for Nature Vietnam) hiện đang điều phối hoạt động của các nhóm tình nguyện viên trên khắp đất nước báo cáo về các hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp (http://www.envietnam.org/). Thông tin về các vụ việc được ENV tiếp nhận, lưu giữ và báo cho các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành các bước tiếp theo. Tiếp đó, ENV sẽ theo sát vụ việc để đảm bảo phía cơ quan chức năng đã có những động thái để xử lý sự việc đó. Hay CECR (Center for Environment and Community Research) đã xây dựng một website nhằm giám sát hiện trạng môi trường của khoảng 100 hồ tại Hà Nội (http://www.cecr.vn).

VIHR cũng đánh giá rất cao vai trò ngày càng lớn mạnh của các tổ chức phi Chính phủ trong nghiên cứu và vận động chính sách, giáo dục và truyền thông bảo vệ môi trường. Viện cũng nhận thấy, Chính phủ cần một cộng đồng các tổ chức phi Chính phủ làm việc hiệu quả nhằm xây dựng cầu nối với người dân và góp phần đạt được các mục tiêu môi trường. Bên cạnh đó, phía Viện cũng nhận thấy các nhóm hoạt động trong nước thường đối mặt với một số những thách thức như hợp tác giữa các tổ chức phi Chính phủ còn kém và khung pháp lý cho hoạt động của các tổ chức này còn chưa đầy đủ.

Những thông tin và kiến thức này sẽ được đưa vào một mô-đun có tiêu đề “vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong giám sát và bảo vệ môi trường”. Mô-đun này và bốn mô-đun còn lại trong tài liệu tập huấn sẽ được trình bày và đánh giá tại hai hội thảo cuối tháng 8/2011 tại Hòa Bình và Cần Thơ.

 

Work area: 
Environmental Governance
Location: 
Asia
Viet Nam
Go to top