Quỹ tài trợ dự án nhỏ (SGF) thuộc chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) được khởi động tại Việt Nam

Thay mặt Ban điều phối MFF quốc gia (NCB), IUCN đã đăng thông tin kêu gọi các đề xuất ý tưởng dự án trên các tờ báo quốc gia và địa phương cũng như trên website của tổ chức . IUCN nhận được 40 đề xuất ý tưởng dự án. Nhóm công tác thuộc NCB đã đánh giá 39 đề xuất ý tưởng (một đề xuất từ Lào Cai là vùng đất liền giáp ranh với Lào nên không hợp lệ) và chọn ra 12 dự án tốt nhất. Tất cả các thành viên NCB sau đó đã họp mặt và chọn lựa tiếp 7 dự án trong 12 dự án này.

Local people at Xuan Thuy National Park

7 tổ chức thực hiện các dự án được chọn đã được mời gửi bản đề xuất dự án chi tiết và mỗi tổ chức cử hai cán bộ tham gia Khóa tập huấn về Quản lý chu trình dự án (PCM), diễn ra trong hai ngày tại Hà Nội nhằm hỗ trợ các tổ chức này xây dựng đề xuất dự án tốt hơn. Bảy đề xuất dự án chi tiết đã được chấm điểm bởi nhóm công tác thuộc NCB và các cán bộ của IUCN theo bảng ma trận đánh giá của EU.. Trong 7 đề xuất, việc tài trợ cho 4 đề xuất đã được thông qua, quyết định tài trợ đề xuất thứ 5 phụ thuộc vào kết quả thực hiện khảo sát thực tế tại địa điểm dự kiến thực hiện dự án. Quá trình đánh giá nhận được sự đồng thuận cao giữa các thành viên NCB. Đây là năm đầu tiên thực hiện SGF ở Việt Nam nên các thành viên NCB quyết định sẽ tập trung vào chất lượng dự án hơn là số lượng các dự án được tài trợ.

Bốn đề xuất dự án sẽđược nhận tài trợ có nội dung như sau. Đề xuất của Vườn Quốc Gia Xuân Thủy ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng sẽ triển khai thỏa thuận đồng quản lý để hợp pháp hóa và kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản tại 1,000 hecta rừng ngập mặn – hiện vẫn đang trong tình trạng “khai thác tự do”. Đề xuất dự án thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa, khu vực Trung Bộ của Việt Nam sẽ thúc đẩy việc bảo tồn rừng ngập mặn thông qua chương trình giáo dục môi trường cho các học sinh trung học cơ sở. Và hai đề xuất thực hiện tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, miền Trung Việt Nam sẽ tăng cường năng lực cho cộng đồng và củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và người dân để bảo vệ các diện tích rừng ngập mặn còn lại ở khu vực đầm phá ven biển. Cán bộ quản lý MFF SGF sẽ phối hợp chặt chẽ với các dự án này để đảm bảo hiệu quả thực hiện và rút ra các bài học kinh nghiệm.
 

Work area: 
Climate Change
Location: 
Asia
Asia
Project and Initiatives: 
Mangroves for the Future 
Go to top