Các khu bảo tồn biển và công tác bảo tồn rùa biển tại Việt Nam: thách thức và cơ hội

Khu bảo tồn biển (KBTB) là một công cụ quản lý tài nguyên được sử dụng để làm chậm lại và cuối cùng đảo ngược quá trình suy giảm hệ sinh thái ven biển. Trên thế giới, các nhà khoa học đã nhận ra giá trị của KBTB, đặc biệt là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong việc cải thiện sức khỏe hệ sinh thái, bao gồm sự tồn tại và phát triển của ngành thủy sản (NCEAS 2001). Hơn nữa, KBTB giúp hỗ trợ các nguồn sinh kế thay thế bằng cách thúc đẩy việc sử dụng bền vững tài nguyên ven biển như du lịch sinh thái (Agardy 1993). Quy hoạch KBTB dựa trên khoa học đang được tiến hành tại rất nhiều quốc gia (như trong Osmond et al. 2010) với những kết quả khả quan, có lợi cho các cộng đồng dân cư và hệ sinh thái liên quan (Samonte et al. 2010, Palumbi 2002).

Participants see board "Say No to Plastic Bag" at Cu Lao Cham MPA Communications Center.

Ngày 11, 12 tháng 5 năm 2011, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Dịch vụ Nghề Cá và Động vật hoang dã (USFWS), IUCN và Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ NN & PTNT( DECAFIREP) đã tổ chức một hội thảo tại Hội An, Quảng Nam về vai trò của các KBTB trong công tác bảo tồn rùa biển và bảo vệ môi trường sống của chúng. Hội thảo tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn rùa biển nói riêng. Các đại biểu đến từ chín khu bảo tồn biển đã được thành lập hoặc có khả năng được thành lập bao gồm: Cô Tô, Bái Tử Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), Núi Chúa (Ninh Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Trước thi tham gia hội thảo, các đại biểu đã trả lời một bản câu hỏi để đánh giá việc quản lý, các đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội, bao gồm tình trạng bảo tồn rùa biển, tại mỗi KBTB. Kết quả tổng hợp từ các bản câu hỏi này cho thấy việc đánh bắt và nguồn tài chính không bền vững là vấn đề lớn nhất mà các nhà quản lý KBTB đang phải đối mặt. Tuy nhiên, các câu trả lời cũng cho thấy nhìn chung, số lượng các loài sinh vật biển đang tăng trở lại và những nỗ lực mạnh mẽ đã thực hiện để cải thiện việc quản lý ở KBTB. Tất cả năm KBTB đã được thành lập đều có kế hoạch quản lý và đa phần đều đã tiến hành các điều tra cơ bản và thường xuyên tiến hành giám sát nội bộ. Xin vui lòng ấn vào ĐÂY để xem báo cáo hội thảo.
 


 

 

Work area: 
Protected Areas
Protected Areas
Marine
Location: 
Asia
North America
Go to top