Nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long

Nước ngầm cung cấp rất nhiều giá trị cho vùng đồng bằng sông Mêkông. Một trong số những giá trị đó là cung cấp nước uống cho hàng triệu người dân, và ngăn chặn nước nhiễm mặn. Tuy nhiên, tài nguyên này không thể nhìn thấy được và chính vì vậy không được các nhà hoạch định chính sách để ý tới. Báo cáo “Nước ngầm ở Đồng bằng sông Cửu Long” nghiên cứu hiện trạng và xu hướng của nước ngầm ở khu vực đồng bằng thuộc Việt Nam.Theo báo cáo này việc tác động tràn lan đến hệ thống thủy học ở đồng bằng, đặc biệt là xây đắp đê chia cắt mạng lưới sông với vùng đồng bằng và khai thác nước ngầm không theo điều tiết, đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, môi trường và xã hội.

 

Local people using water tap to wash clothes

Báo cáo NÀY được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Đối thoại Nước Mêkông (MWD). Dự án MWD, được khởi xướng năm 2008 do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thực hiện tại các quốc gia nằm trong khu vực Hạ lưu vực sông Mêkông bao gồm Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, với hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại Giao Phần Lan. Mục tiêu dự án nâng cao quản trị nước bằng cách hỗ trợ quá trình quyết định tổng hợp, từ đó góp phần cải thiện sinh kế bền vững, sức khỏe của con người và hệ sinh thái. Dự án cũng hướng đến cải thiện quá trình đưa ra quyết định liên quan đến quản lí nước trong khu vực Hạ lưu vực sông Mêkông, tạo cơ hội cho chính phủ, tư nhân và xã hội dân sự trong khu vực tham gia vào đối thoại và cân nhắc những quan điểm khác nhau đối với các vấn đề phát triển liên quan đến nước.


 

 

Work area: 
Water
Location: 
Asia
Asia
Project and Initiatives: 
Mekong Dialogues
Go to top