Chương trình hợp tác IUCN-Holcim tại Việt Nam

Có thời điểm, cho dù một doanh nghiệp muốn tránh và giảm nhẹ những tác động đến môi trường như thế nào đi nữa thì những tác hại gây ra cho môi trường vẫn không thể tránh khỏi. Đây được coi là vấn đề trong ngành công nghiệp mỏ với khối lượng khai thác đá lớn. Điều này cũng đặc biệt nghiêm trọng đối với ngành xi-măng, hiện đang khai thác các khu vực đất và núi đá vôi để sản xuất xi măng phục vụ các công trình xây dựng như nhà, đường, cầu, cảng và những cơ sở hạ tầng khác, những cái tạo nên vốn “cơ sở hạ tầng” cho một quốc gia. Vấn đề này cũng trở nên quan trọng hơn tại Việt Nam khi quá trình chuyển đổi từ “thiên nhiên” sang vốn “cơ sở hạ tầng” đang diễn ra rất nhanh chóng.

Hon Chong karst hills

Trong bối cảnh đó, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Xi-măng Holcim Việt Nam (HVL), nhà sản xuất xi-măng lớn nhất tại khu vực phía Nam Việt Nam với một nhà máy sản xuất xi-măng tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Các nghiên cứu do Trung tâm Phát triển Đa dạng Sinh học (CBD) tại thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp cho thấy mức độ đa dạng sinh học cao của các loài đặc hữu tại khu vực núi đá vôi nơi công ty đang khai thác. Nói một cách khác, đây là những loài và động vật chỉ tồn tại và chỉ có thể được bảo vệ trong môi trường hoang dã tại địa phương. Ví dụ, những khu đồi là nơi cư trú của một nửa số lượng các loài phụ voọc bạc, và nhiều loài cây và động vật không xương sống chỉ có thể tìm thấy ở khu vực này.

Để giảm bớt những mất mát về đa dạng sinh học không thể tránh khỏi do khai thác đá vôi, HVL, IUCN và CBD đang phối hợp thực hiện các hoạt động bù đắp những tác động do quá trình khai thác, cụ thể như làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thành lập Khu Bảo tồn Thiên nhiên núi đá vôi để bảo vệ những vùng núi đá vôi còn lại. Điều này sẽ giúp việc khai thác tránh ảnh hưởng đến các loài thực vật và động vật không xương sống. Bên cạnh đó, tại những khu vực không thể tránh khai thác, Khu Bảo tồn sẽ giúp loài voọc bạc di cư đến những nơi không bị tác động của việc khai thác. Một đề xuất đã được trình lên Ủy ban Nhân dân để thiết lập Khu bảo tồn Thiên nhiên và các bên đang đợi phản hồi.

Báo cáo Hợp tác vì Đa dạng sinh học: đưa Đa dạng sinh học vào Kinh doanh đã tóm tắt Thỏa thuận Hợp tác Toàn cầu của IUCN và HVL. Với 80,000 nhân viên và các điểm khai thác trên 70 quốc gia, Holcim là nhà sản xuất xi-măng và chất kết dính lớn nhất trên thế giới với doanh thu $10 tỷ đô-la Mỹ trong nửa đầu năm 2010. Việc thiết lập khu Bảo tồn Thiên nhiên Kiên Lương được đề cập trong trang 18 của báo cáo.

Bạn có thể tải cuốn sách Giới thiệu về núi đá vôi Kiên Giang tại đây. Tài liệu do CBD biên soạn với sự hỗ trợ của IUCN và các đối tác khác giới thiệu về đa dạng sinh học của các núi đá vôi tại khu vực Hòn Chông.
 

Work area: 
Business
Business
Cement and Aggregates
Go to top