Tổng kết những kết quả đạt được từ các dự án đồng quản lý rừng ngập mặn và hướng phát triển

 

       

The first part of the
meeting was devoted to presentations and discussions of the results of two mangrove restoration and
rehabilitation projects

Ngày 14 tháng 12 năm 2009, Ban Điều phối Quốc gia tạm thời Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) tổ chức cuộc họp lần thứ hai (cuộc họp lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6 năm 2009). Phần đầu của cuộc họp, các đại biểu trình bày và thảo luận về kết quả của hai dự án phục hồi và tái tạo rừng ngập mặn: một dự án tại tỉnh Thanh Hóa do CARE thực hiện, và một dự án ở tỉnh Sóc Trăng do GTZ thực hiện. Chương trình và thành phần đại biểu tham dự được đính kèm bên dưới tài liệu này.

Những dự án này đều thu hút sự quan tâm bởi cả hai dự án đều sử dụng cách tiếp cận đồng quản lý, đây là hình thức chuyển sở hữu đất từ nhà nước sang cộng đồng. Ở Việt Nam rừng ngập mặn được phân loại là rừng phòng hộ, vì thế không thể giao cho các hộ gia đình hoặc cộng đồng thông qua quy định “sổ đỏ” thông thường. Ở Thanh Hóa, CARE đã sử dụng cách tiếp cận dựa trên cộng đồng quản lý thông qua ban quản lý chịu trách nhiệm giám sát trồng cây, chăm bón và quản lý rừng ngập mặn của người dân địa phương. Tại Sóc Trăng, một nghiên cứu của FIPI đã cho thấy cách tiếp cận trước đây giao cho hộ gia đình bảo vệ rừng ngặp mặn đã không thành công.

Ấn vào đây

 

 

 

 

Location: 
Viet Nam
Go to top