Hội thảo tập huấn tại Kiên Giang kêu gọi hơn nữa sự tham gia của cộng đồng vào quản lý môi trường

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN VN) phối hợp cùng Công ty TNHH Xi-măng Holcim Việt Nam (HVL) và Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB) tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động nâng cao quản lý và lập kế hoạch môi trường tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nơi Công ty Holcim Việt Nam có nhà máy sản xuất và khai thác xi măng lớn tại Việt Nam. Ngày 19-20 tháng 10 năm 2009, IUCN VN đã tổ chức hội thảo tập huấn về Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) và Quản lý Môi trường có sự tham gia của người dân (PEM). Hội thảo tập huấn tập trung vào quyền của người dân và cộng đồng khi tham gia quản lý môi trường và sự cần thiết đối với Chính phủ là đảm bảo những quyền này.

 

 

A workshop was held in Kien Luong District, Kien Giang Province, where HVL has a large cement quarry and production facility.

   Đối tượng của hội thảo là các cán bộ nhà nước tại tỉnh Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, và thành phố Hồ Chí Minh trong đó có Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cảnh sát Môi trường, Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang, và các cán bộ quận huyện và xã. Đại diện Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Kiên Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân tại Kiên Giang cũng tham dự hội thảo. Chương trình hội thảo bao gồm chuyến tham quan nhà máy của Công ty Holcim tại Kiên Lương.

[media:241]

Khuyến nghị chính từ hội thảo là chính quyền địa phương nên tham vấn ý kiến người dân địa phương ngay từ khi lập kế hoạch chứ không phải sau khi dự án đã được phê duyệt, như vẫn diễn ra trên thực tế ở Việt Nam. Cộng đồng địa phương nên chủ động và tích cực hơn trong quá trình tham gia và lập kế hoạch phát triển ở địa phương và các đề xuất dự án. Các tổ chức phi chính phủ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình này.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thùy Anh theo địa chỉ e-mail: [email protected]

 

 

Work area: 
Business
Energy
Business
Cement and Aggregates
Go to top