Tổ Chức Bảo Tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) hỗ trợ Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Hai vùng ven biển Quảng Ninh và Hải phòng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề giống nhau về phát triển và bảo tồn, chính vì vậy vào ngày 21 tháng 4 năm 2009, UBND Tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Hải Phòng đã chính thức đồng ý với Bản Khuôn khổ Kế hoạch Quản lý tổng hợp Vùng bờ Quảng Ninh – Hải Phòng.

Participants discussed the ICM agreement to streamline management of their shared coastal area

Các nhà chức trách đến từ hai địa phương đã kí kết Bản Khuôn khổ Kế hoạch Quản lý Tổng Hợp vùng bờ (QLTHVB) trước sự chứng kiến của 55 đại biểu tham dự. Bản Khuôn khổ này là một phần kết quả của dự án “Nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Ninh và Hải phòng”-do Tổ Chức Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (IUCN), Cơ quan quan lý Khí Quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) và Tổng cục biển và Hải Đảo Việt Nam (VASI) phối hợp thực hiện. Bản Khuôn khổ được xây dựng với sự hỗ trợ về mặt kĩ thuật của NOAA, VASI và IUCN và hai địa phương sẽ cho phép Quảng Ninh và Hải Phòng bắt tay xây dựng các chính sách quản lý những lĩnh vực liên quan tới vùng ven biển theo một cách thức chung.

Bản Khuôn khổ Kế hoạch QLTHVB đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về trách nhiệm của các cơ quan chính phủ đối với hai địa phương ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng, các quy ước quốc tế liên quan tới khu vực và trách nhiệm của các nhà máy công nghiệp đang hoạt động tại đây.

Bản Khuôn khổ Kế hoạch QLTHVB cũng nêu ra các thách thức trong công tác quản lý, bao gồm: khai thác ven biến thiếu hiệu quả và kém bền vững, môi trường suy thoái, suy giảm đa dạng sinh học, không nhất quán trong quản lý và sự tham gia hạn chế của cộng đồng trong việc ra quyết định.

Bản Khuôn khổ Kế hoạch QLTHVB nhằm tìm kiếm giải pháp để đối phó với các thách thức mà nguyên nhân một phần bởi thiếu sự tham gia của các cơ quan ban ngành trong quản lý. Bản Khuôn khổ Kế hoạch này được xây dựng dựa trên nền tảng là các quy tắc về phát triển kinh tế ven biển kết hợp với sử dụng nguồn tài nguyên sinh thái một cách khéo léo; phục hồi và phát triển các nguồn tài nguyên ven biển; và đảm bảo hiệu quả kinh tế, an ninh xã hội, an toàn sinh thái và môi trường.

Các đại biểu tham gia hội thảo nhất trí thực thi các hành động quản lý cụ thể. Các đại biểu thảo luận về tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác quốc tế trong quản lý khu vực biển đảo và vùng bờ, và cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong quản lý các vấn đề môi trường xuyên biên giới trên vịnh Bắc Bộ.

Các đại biểu nhất trí xây dựng kế hoạch với các hành động cụ thể: đối phó với sự thay đổi khí hậu toàn cầu và mực nước biển dâng; xây dựng mạng lưới kiểm soát và đánh giá chất lượng nước; quản lý nguồn ô nhiễm biển từ đất liền; xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu theo vùng địa lý; và xây dựng một kế hoạch quản lý không gian biển và ven biển cho khu vực Quảng Ninh- Hải phòng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chị . Bùi Thị Thu Hiền tại địa chỉ [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top