Hành lang an toàn cho các loài: Ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Nghị định Hành lang Đa dạng Sinh học do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) hỗ trợ stage

Đại diện các bên liên quan từ các cơ quan trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội dân sự đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định Hành lang Đa dạng Sinh học của Việt Nam tại hội thảo quốc gia do Bộ Tài nguyên Môi trường và IUCN Việt Nam tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2009. Các ý kiến đống góp sẽ được cân nhắc để chỉnh sửa bản dự thảo. Nghị định được xây dựng trong khuôn khổ Luật Đa dạng Sinh học vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm ngoái và sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2009. 

Forest, Viet Nam

“Chúng ta đã và đang cùng nhau nỗ lực để Luật Đa dạng Sinh học và Nghị định có tính khả thi cao trong thực tế” Bà Huỳnh Thị Mai, Bộ TN & MT (MORNE). “Để nghị định có hiệu quả thì phải có tính khả thi cao, do vậy khi xây dựng chúng ta phải cân nhắc mức độ yêu cầu đưa vào Nghị định”.

Chương trình Môi trường Trọng điểm và Sáng kiến Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học tiểu vùng sông Mêkông (GMS-CEP-BCI) do Quỹ Hợp tác Giảm nghèo đói của Chính phủ Hà Lan và Thụy Điển tài trợ thông qua cơ quan điều phối là Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB). Chương trình GMS-CEP-BCI bắt đầu từ năm 2006. Ở Việt Nam MONRE được giao thực hiện chương trình. Từ năm 2007 Chương trình đã đóng góp cho việc xây dựng luật Đa dạng Sinh học và Nghị định Hành lang đa dạng sinh học. Dự kiến Nghị đinh Hành lang Đa dạng sinh học sẽ được trình để xem xét vào cuối năm 2009. IUCN đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Nghị định này.

Nghị định sẽ hướng tới giải quyết những vấn đề được quốc tế công nhận như sự chia cắt và biến mất sinh cảnh, nếu chỉ riêng các khu bảo tồn thì không có đủ không gian cho các loài tương tác . Đo vậy cân xây dựng các quy định để thiết lập và quản lý hành lang đa dạng sinh học trên cạn hoặc dưới nước để tăng cường sự liên thông giữa các khu bảo tồn và các điểm nóng về đa dạng sinh học, tạo điều kiện và cho phép động vật có thể di chuyển an toàn để tìm kiếm thức ăn và bạn đời.

Những hành lang như vậy đã được thiết lập tại Đông Âu, Mỹ Latin và những khu vực khác ở Châu Á. Dự thảo Nghị định tại Việt Nam sẽ quy định việc lập kế hoạch, thiết lập, vận hành, hỗ trợ và giám sát hành lang đa dạng sinh học. Các bên liên quan đã đóng góp ý kiến trong hội thảo trên để Nghị định phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Các nhà quản lý của tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị, nơi mà hành lang đa dạng sinh học đanh được xác định, cho rằng liệu Nghị định có thể bao gồm thêm thông tin về các yêu cầu kỹ thuật để hình thành hành lang và trách nhiệm pháp lý đối với cơ quan sẽ quản lý các hành lang. Họ cũng yêu cầu thông tin chi tiết về cơ cầu nguồn vốn để quản lý các hành lang đó, và có hỗ trợ khuyến khích cho cộng đồng địa phương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo hành lang được vận hành.

Ông Javed Mir, cán bộ Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho biết điều quan trọng là đưa ra các quy định về hành lang đa dạng sinh học phù hợp với các ưu tiên của chính phủ và địa phương, và đồng thời hài hòa với luật sử dụng đất và luật bảo vệ và phát triển rừng hiện có.

“Chúng ta phải rất thận trọng để tránh tạo thêm những mâu thuẫn và phải tìm các giải pháp giải quyết nhứng bất cập trong luật hiện có”

Các hành lang quy định trong Nghị định khác với các khu bảo tồn ở chỗ chúng có thể trải dài, các cộng đồng địa phương được khuyến khích tham gia vào quá trình thiết kế và duy trì hoạt động. Như vậy mỗi hành lang sẽ được thiết kế theo tùy từng trường hợp, theo nhu cầu của người dân địa phương và các loài.

“Nghị định sẽ tạo sự linh hoạt cho việc xây dựng hành lang dựa trên thực tế địa phương và hoạt động phối hợp với những người dân sống trong vùng đó” Bà Patti Moore, Giám đốc Chương trình Luật Môi trường Khu vực, IUCN Châu Á cho biết. “Kinh nghiệm trên thế giới đã cho chúng ta thấy xây dựng hành lang cần có cơ sở khoa học chắc chắn, cam kết lâu dài, khuyến khích cho người dân địa phương tham gia và có một chiến lược hoạt động phù hợp”.

Ban Dự thảo sẽ tổng hợp và lấy ý kiến các bên liên quan từ hội thảo để chỉnh sửa lại Nghị định.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Bà Lý Thị Minh Hải theo địa chỉ e-mail: [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top