Hội thảo về biến đổi khí hậu khuyến khích các hành động ứng phó

IUCN Việt Nam đã tổ chức và thúc đẩy ba hội thảo nhằm giáo dục và khuyến khích chia sẻ ý tưởng về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quí I năm 2009 trong khuôn khổ chương trình nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Presenters led National Assembly members in a discussion on climate change adaptation

Hội thảo thứ nhất, “Biến đổi khí hậu và Mực nước biển dâng ở Việt Nam” nhằm cung cấp thông tin cho các đại biểu quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành cũng như các bên liên quan ở cấp địa phương về những ảnh hưởng có thể của tình trạng biến đổi khí hậu đến tiến trình phát triển của Việt Nam.

Hơn 150 đại biểu đã tham dự hội thảo do IUCN và Bộ Tài nguyên & Môi trường (TNMT) đồng chủ trì này, với hỗ trợ tài chính của DANIDA. Hội thảo cung cấp các thông tin mới nhất về tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với các khu vực ngành nghề khác nhau, mô tả mối liên kết giữa biến đổi khí hậu và thiên tai, và bàn cách lồng ghép các vấn đề về biến đổi khí hậu vào các chiến lược phát triển của quốc gia.

Những vấn đề này vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, quốc gia được dự báo sẽ chịu một số trong những ảnh hưởng tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, kiểu thời tiết cực đoan và mực nước biển dâng do hiện tượng khí hậu toàn cầu này gây ra có thể gây hại cho sinh kế của những người nghèo sống phụ thuộc vào tài nguyên. Bởi vậy, hội thảo này kêu gọi sự chú ý tới nhu cầu xây dựng một chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu vì người nghèo.

Sự kiện này cũng khởi động việc xây dựng một chương trình nâng cao nhân thức và năng lực dài hạn phối hợp giữa IUCN, Cục Khí tượng, Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thuộc Bộ TNMT, và các đối tác khác.

Hướng tới xây dựng các kỹ năng tổng hợp liên kết biến đổi khí hậu, giảm nghèo, quản lý nguy cơ thiên tai, lập kế hoạch sử dụng đất và xây dựng chiến lược, IUCN Việt Nam đã thúc đẩy một hội thảo thứ hai về vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu tại tiểu vùng sông Mê-kông.

Ba mươi chuyên gia từ Mỹ, Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Anh và Việt Nam đã họp mặt tại hội thảo này và thảo luận những cách thức mà khu vực này có thể dùng để ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Hội thảo do Bộ TNMT, IUCN và tổ chức Sáng kiến không khí sạch châu Á chủ trì.

Hội thảo thứ ba, “Thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Mê-kông”, tiếp tục cuộc thảo luận về các chiến lược cấp vùng để thích ứng với những tác động xuyên biên giới của biến đổi khí hậu. Hội thảo này do IUCN, WWF, SEA START RC và đại học Cần thơ đồng tổ chức. Sau hội thảo, IUCN và các đối tác sẽ tiếp tục tổ chức các khoá tập huấn về thích ứng với biến đổi khí hậu và phân tích tính dễ tổn thương của các khu vực, đồng thời sẽ hỗ trợ các nghiên cứu điểm về vấn đề này ở các vùng ven biển Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ anh Lương Quang Huy tại [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top