IUCN hỗ trợ dự thảo tài liệu khung về Nước cho lương thực và hệ sinh thái

Các bên liên quan đã thảo luận và góp ý lần cuối để sửa đổi một tài liệu khung dự thảo nhằm hài hoà hai nhu cầu sử dụng nước lớn nhất ở Việt Nam là nông nghiệp và các hệ sinh thái, tại hội thảo ngày 19 tháng 1 năm 2009 do IUCN hỗ trợ tổ chức.

Facilitators solicited stakeholder comments at a meeting to revise the draft WFE preparatory framework.

Hội thảo này là hoạt động cuối cùng trong pha trù bị của dự án Đối tác Nước cho lương thực và hệ sinh thái Việt Nam – Hà Lan do IUCN hỗ trợ Bộ NN&PTNT và Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan (LNV) thực hiện.

Sáng kiến Nước cho lương thực và hệ sinh thái có mục tiêu xây dựng các chiến lược quản lý nước tổng hợp ở cả cấp quốc gia và tỉnh, nhằm hài hoà các nhu cầu sử dụng nước của con người với việc duy trì bền vững các hệ sinh thái phụ thuộc vào nước.

“Việt Nam là một quốc gia khan hiếm nước, bởi vậy việc huy động tất cả các nguồn lực để thực hiện sáng kiến này, nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu nước cho sản xuất lương thực và duy trì sự lành mạnh của các hệ sinh thái là rất quan trọng”, Ông Trần Kim Long, phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ NN&PTNT phát biểu.

Hướng tới mục tiêu này, sáng kiến Nước cho lương thực và hệ sinh thái được khởi động với pha trù bị kéo dài 18 tháng, nhằm tiến hành các nghiên cứu lấy dữ liệu nền tảng và dùng những dữ liệu này xây dựng một khung phối hợp chính sách và chương trình hành động cho các ngành phụ thuộc vào nước ở cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Các nghiên cứu này cho thấy có cơ hội cho sự hợp tác trong khuôn khổ nước cho lương thực và hệ sinh thái và các bên liên quan có quan tâm đến vấn đề này. Bộ NN&PTNT và LNV, với sự hỗ trợ của IUCN, đã xây dựng một chiến lược dự thảo để khắc phục các yếu tố có thể cản trở quá trình quản lý tổng hợp nước ở Việt Nam.

“Chúng tôi hiện dùng những vấn đề như sự cạnh tranh ngày càng lớn về nhu cầu sử dụng nước và tình trạng ô nhiễm nước ngày càng tăng làm xuất phát điểm để xây dựng chiến lược ứng phó với các vấn đề về quản lý tài nguyên nước”, TS. Vũ Văn Triệu, trưởng đại diện IUCN tại Việt Nam cho biết.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa chiến lược đến tận người dân và tham khảo ý kiến đóng góp của các chủ thể ở địa phương như những người nông dân, trong quá trình tham vấn để chỉnh sửa tài liệu khung chiến lược dự thảo.

Ông Martien Beek, đại diện Đại sứ quán Hà Lan tại hội thảo cho rằng chiến lược Nước cho lương thực và hệ sinh thái cần phải chọn lọc ưu tiên các vấn đề cần giải quyết và tìm được sự cân bằng thích hợp cho các hoạt động chính sách ở cấp quốc gia và các hoạt động thực thi ở cấp địa phương.

“Về lâu dài, chúng tôi muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam trong những vấn đề như sản xuất và an ninh lương thực, quản lý tài nguyên nước, và sinh thái,” ông Beek nói.

Bộ NN&PTNT và LNV sẽ sử dụng những ý kiến đóng góp tại hội thảo này để hoàn thiện tài liệu khung chiến lược.

Việt Nam và Hà Lan sẽ sử dụng chiến lược này trong pha tiếp theo của dự án Nước cho lương thực và hệ sinh thái. Pha này dự kiến sẽ bao gồm các hoạt động xây dựng cơ chế cho việc phối hợp tốt hơn giữa các khu vực sử dụng nước, và các hoạt động thử nghiệm trong bốn lĩnh vực (i) tái sử dụng nước thải trong thuỷ lợi, (ii) các hệ thống kết hợp canh tác và nuôi trồng thuỷ sản ven biển, (iii) quản lý nước tổng hợp và nước sạch cấp thôn bản, và (iv) quản lý nước cho lương thực và hệ sinh thái ở vùng lưu vực sông Hương.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với ông Lý Minh Đăng tại [email protected]
 

Location: 
Viet Nam
Go to top