Nâng cao tiếng nói để có những sự lựa chọn tốt hơn: hướng tới quản lý lâm nghiệp tốt hơn

Các thành viên nhóm điều phối dự án “Nâng cao tiếng nói để có sự lựa chọn tốt hơn” (SVBC) từ khắp nơi trên thế giới đã họp tại Brazil vào tháng 9 để vạch chiến lược làm thế nào để thể chế hóa công tác quản lý lâm nghiệp tốt hơn ở Nam Bán cầu.

Logging in Amazon forests with forest certification

Dự án SVBC có mục tiêu là tạo thuận lợi và tích cực thực hiện các phương thức quản lý lâm nghiệp mà có thể thúc đẩy bảo tồn rừng bền vững và công bằng trong sáu nước đại diện. Việt Nam là một trong sáu nước tham gia dự án.

Cơ cấu phức tập của dự án SVBC và tính chất của các hoạt động trong dự án đòi hỏi phải có sự điều phối dự án cao độ, và nhóm điều phối dự án đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra một diên đàn để định hướng và xác định nội dung của dự án. Dựa vào các kết luận của cuộc họp điều phối này, các hành động ưu tiên cho các giai đoạn tiếp theo của các dự án ở các nước sẽ được chỉnh lý theo đó.

Những người thực hiện SVBC tham dự vào các cuộc hội thảo để nâng cao hiểu biết của mình về điều hành lâm nghiệp tốt ở các nước đang phát triển. Các cuộc đi thăm địa điểm dự án SVBC ở bang Acre, Brazil minh họa cho những bài học ở các cuộc hội thảo.

Hiện nay, SVBC Việt Nam đang hoạt động nhằm đóng góp vào việc xây dựng và thử nghiệm các cơ chế mới cụ thể được đề xuất trong Kế hoạch Hành động Thực thi Luật và Điều hành Lâm nghiệp (FLEG). FLEG là một sáng kiến của Ủy ban Châu Âu để kiềm chế nạn buôn bán gỗ trái phép.

Một trong những cơ chế này là Thỏa thuận Đối tác Tự nguyện (VPA) giữa các quốc gia sản xuất gỗ, trong đó Việt Nam là một đối tác, với EU.

Một cuộc họp không chính thức với các tổ chức ở Việt Nam mà có những lợi ích riêng trong các hoạt động FLEG đã được IUCN tổ chức tại Hà Nội cũng trong tháng 9 này. Thảo luận trong cuộc họp đã xác định những khoảng trống và đề xuất các hoạt động trong tương lai nhằm hỗ trợ ngành gỗ Việt Nam tuân thủ các quy định trong điều hành tốt hướng tới quản lý bền vững tài nguyên rừng, với sự ủng hộ từ Bộ NN&PTNT và các bộ ngành khác.

Tuân thủ các quy định trong các Thỏa thuận Đối tác Tự nguyện trong Kế hoạch Hành động FLEG là một cơ hội lý thú cho Việt Nam phát triển các cơ chế quản lý tài nguyên thiên nhiên tiên tiến.

Location: 
Viet Nam
Go to top