Hoạt động định giá kinh tế và dòng chảy môi trường (e-flows) cho lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải

Ở lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải của miền Trung Việt Nam, vấn đề khai thác quá nhiều và sự suy thoái các nguồn tài nguyên ngày một gia tăng cùng với sự phối hợp hạn chế giữa các cơ quan quản lý đã nảy sinh một nhu cầu cấp thiết phải phát triển một hướng tiếp cận việc quản lý tổng hợp. IUCN và các đối tác mới đây tiến hành một nghiên cứu sơ bộ về dòng chảy môi trường tại lưu vực sông Hương, nơi có một triệu dân sinh sống và có rất nhiều hệ sinh thái và sinh cảnh đất ngập nước quan trọng. Bên cạnh đó, một đề án định giá kinh tế cũng đã được xây dựng liên kết chặt chẽ với nghiên cứu dòng chảy môi trường. Một nghiên cứu định giá kinh tế của một hệ thống sông định ra các giá trị quy ra tiền của hàng hóa và và dịch vụ sinh thái mà hệ thống sông mang lại, thông qua đó để phát triển các công cụ kinh tế nhằm hỗ trợ cho các tiến trình ra quyết định quản lý, trong khi sự đánh giá về dòng chảy môi trường đề cập đến việc xác định chế độ chảy cần thiết cho việc duy trì hệ sinh thái dòng chảy và các dịch vụ cho những người sử dụng đường sông.

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng ở các lưu vực sông giống sông Hương – nơi dòng chảy được điều chỉnh mạnh, nơi sử dụng hệ sinh thái và nguồn nước đầy cạnh tranh như thế thì việc định giá kinh tế và dòng chảy môi trường là các công cụ hữu hiệu cho việc sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên bền vững và công bằng.

Các nghiên cứu định giá kinh tế và dòng chảy môi trường có thể giúp đẩy mạnh những nỗ lực quản lý tổng hợp trong lưu vực sông Hương bằng cách cung cấp dữ liệu định lượng cho các nhà quyết sách dễ hiểu hơn. Các chuyên gia tài chính có thể sử dụng kết quả từ các nghiên cứu định giá kinh tế để chỉ ra các nguồn lợi tài chính lâu dài của các hoạt động bảo tồn, và các dòng chảy môi trường có thể giúp cho các nhà quản lý nguồn nước gắn kết những cạnh tranh lợi ích và làm việc hướng tới sự cân bằng trong việc sử dụng nguồn nước.
Những hoạt động trên đã được đưa ra thảo luận tại một cuộc hội thảo tại Huế ngày 7 tháng 11 năm 2006 do Sida tài trợ và do IUCN liên kết với Trường đại học Kinh tế Huế và Ban Quản lý Dự án Sông Hương tổ chức. Tại hội thảo, những người tham dự đã thảo luận về kết quả của các nghiên cứu, các kế hoạch và những cơ hội để liên kết với các hoạt động hiện có khác trong lưu vực sông và phá này. Một đại diện của Cục Quản lý nước và các nguồn tài nguyên, Bộ Tài nguyên – Môi trường, đã chia sẻ thông tin về nỗ lực của Chính phủ trong việc quản lý các nguồn nước tích hợp (IWRM), đặc biệt là những nỗ lực liên quan đến việc hợp nhất dòng chảy môi trường thành chính sách quốc gia về nước.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc ông Lý Minh Đăng, Quản lý chương trình tài nguyên nước và đất ngập nước, tại [email protected] hoặc điện thoại: +(84) 4 726-1575 máy lẻ 143.

 

Location: 
Viet Nam
Go to top