Các nhà báo môi trường tổ chức diễn đàn và buổi gặp mặt mạng lưới đầu tiên

Sự bùng nổ trong các hoạt động kinh tế hậu WTO tại Việt Nam sẽ gần như chắc chắn ảnh hưởng đến hệ thống sinh thái và đa dạng sinh học của Việt Nam. Truyền thông cộng đồng về các vấn đề môi trường là một công cụ quan trọng để xây dựng nhận thức và thúc đẩy hành động. Vì vậy, các nhà báo môi trường đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực trên - đây cũng chính là nội dung mà diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam (VFEJ) mong muốn hỗ trợ.

VFEJ là diễn đàn dành cho các nhà báo, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà nghiên cứu môi trường chia sẻ thông tin, chuyên môn và kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến môi trường, cũng như đẩy mạnh sự hợp tác chuyên môn giữa các nhà báo môi trường. Sứ mệnh của diễn đàn nhằm khuyến khích và hỗ trợ các nhà báo môi trường Việt Nam thông qua báo chí góp phần tích cực vào hoạt động bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững. Các thành viên VFEJ đã cùng nhau chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến môi trường trong buổi gặp mặt tại Hà Nội vào ngày 16/12.

Trong buổi gặp mặt, những thành viên mới nhất của mạng lưới các nhà báo môi trường trong toàn quốc - cũng với tư cách là người tham dự, đã cùng nhau thảo luận sao cho sử dụng mạng lưới hợp tác hiệu quả nhất. Theo thoả thuận khung giữa IUCN và Sida, IUCN Việt Nam đã hỗ trợ chuyên môn và tài chính cho VFEJ đăng cai tổ chức diễn đàn và xây dựng bản tin hàng háng. VFEJ sẽ tiếp tục hoạt động nhằm mở rộng mạng lưới thành viên và nâng cao năng lực cho các nhà báo môi trường
 

Location: 
Viet Nam
Go to top