Đảo Cát Bà - sau 10 năm thực hiện các dự án do quốc tế tài trợ - hướng đi sắp tới

Trong năm qua, IUCN đã tiến hành một nghiên cứu về 27 dự án phát triển và bảo tồn được quốc tế tài trợ tại đảo Cát Bà từ năm 1995. Những phát hiện của các dự án đã được công bố tại cuộc hội thảo tại Hải Phòng ngày 01 tháng 12 năm 2006, từ đó rút ra được 10 bài học then chốt cho các công việc sau này tại Đảo.

The Cat Ba National Park area.  The Park possesses a variety of rare and endangered plant and animal species

Để đạt được thành công, nghiên cứu trên đã đề xuất các dự án tương lai cần:

1. Sử dụng mọi nguồn có thể và các nghiên cứu hiện thời để nắm được những nhu cầu thiết yếu của địa phương.

2. Nắm bắt được bối cảnh thể chế có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

3. Hiểu biết toàn diện về những tổ chức đối tác trước khi thực hiện dự án để đưa ra được các hướng tiếp cận hợp lý.

4. Xây dựng các hoạt động có mục đích rõ ràng và khả thi được hậu thuẫn bởi các nghiên cứu cụ thể.

5. Thiết lập sự hiện diện lâu dài tại địa phương để tranh thủ được sự ủng hộ thường xuyên, giám sát các hoạt động và phát triển các mối quan hệ cộng đồng tốt để đảm bảo ích lợi bền vững.

6. Sử dụng những thông tin có thể từ những dự án trước để thúc đẩy thiết kế của dự án hiệu quả và tránh được những sai lầm của dự án trước.

7. Thiết lập quan hệ đối tác và tích cực củng cố năng lực với các cơ quan/tổ chức tại địa phương.

8. Sớm xây dựng các bộ máy và hệ thống trong việc thực hiện dự án để xác định và giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong quản lý.

 9. Bố trí trách nhiệm quản lý tài chính rõ ràng đối với các chính sách chi phí theo định kỳ nguồn ngân sách (như là việc xoay vòng vốn ngân sách.) cho cả việc thực hiện dự án hiện thời và sau khi dự án kết thúc để duy trì lợi ích.

10. Bố trí thành lập các tổ chức mới và các tổ chức dựa vào địa phương dựa trên sự hiểu biết toàn diện về bối cảnh của địa phương để cân nhắc sao cho các tổ chức mới phù hợp với cơ cấu hiện hành.

Những kết quả trên được coi như một kinh nghiệm tham khảo quan trọng cho các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững trên đảo Cát Bà sau này. Hoạt động nghiên cứu này được Cơ quan hợp tác Phát triển Quốc tế của Thụy điển (Sida) và chương trình  VIDA của AusAID tài trợ. Các kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội thảo ở Hải phòng vào tháng 12 năm 2006 đã thu hút 70 người tham gia từ tổ chức quốc tế và chính quyền địa phương, đại diện bên du lịch, nông nghiệp và các dự án bảo tồn trên toàn khu vực đảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ông Ashley Brooks – Trợ lý Chương trình Các khu vực phòng hộ tại địa chỉ [email protected] hoặc điện thoại tới số: +(84) 4 726-1575 máy lẻ 287.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top