IUCN hỗ trợ những nỗ lực nhằm giảm bớt sự thiếu hụt đa dạng sinh học vùng Hạ lưu sông Mê Kông

Tại cuộc họp Thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững năm 2002, các nhà lãnh đạo đã cam kết cùng “nỗ lực giảm đáng kể tốc độ mất đa dạng sinh học hiện nay trước năm 2010”. Một mạng lưới có tên Đếm ngược 2010 đã được thành lập ngay sau đó để theo dõi tiến độ đáp ứng mục tiêu này và tạo ra sự hợp tác giữa các bên đã cam kết tham gia Mục tiêu Đa dạng sinh học 2010.

C2010

IUCN hiện đang hoạt động tại Lưu vực Hạ lưu sông Mê Kông để thúc đẩy chương trình Đếm ngược 2010 tại Việt Nam, CHDCND Lào và Campuchia. Thông qua hoạt động này, IUCN sẽ viện trợ cho 3 nước trong việc tìm ra các đối tác tương lai, trong việc hình thành nhận thức về mục tiêu đa dạng sinh học và cho việc xây dựng một kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu này. IUCN cũng sẽ hỗ trợ 3 nước này trong việc xuất bản một bài nghiên cứu với sự tư vấn với các bên tham gia, những người sẽ chia sẻ những phát hiện của khu vực trong quá trình tiến tới Mục tiêu Đa dạng sinh học 2010.

Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập: http//www.countdown2010.net hoặc liên hệ với cô Laura Cunial, Thực tập viên Luật môi trường tại địa chỉ: [email protected] hoặc điện thoại tới:  +(84) 4 726-1575, máy lẻ: 282
 

Location: 
Viet Nam
Go to top