Nghiên cứu để thông tin cho các dự án gắn sử dụng rừng với xóa đói giảm nghèo

Các nhà nghiên cứu được IUCN hỗ trợ tham gia Hội thảo ở tỉnh Bắc Kạn từ ngày 28-30/11/2008 đã hoàn thiện các kế hoạch nghiên cứu cho một tiến trình phân tích nhằm đưa ra những thông tin về người nghèo ở nông thôn sống phụ thuộc vào rừng ở Tỉnh Bắc Kạn.

IUCN staff and partners discuss research into resource use in forest communities

Các kết quả của tiến trình nghiên cứu sẽ được sử dụng để đưa ra những khuyến nghị cho các đề án và chính sách đem lại lợi ích cho các cộng đồng sống phụ thuộc và rừng và những tài nguyên họ sử dụng, như là một phần của Chiến lược của IUCN về Cảnh quan và Sinh kế (LLS).

LLS nỗ lực gắn quản lý rừng với giảm nghèo theo cách mà có thể giảm nghèo ở nông thôn trong khi vẫn cải thiện công tác bảo tồn rừng và sử dụng bền vững lâm sản.

Quy trình Khảo sát và Nghiên cứu (SLP) được thảo luận tại Hội thảo là một sự hợp tác giữa IUCN, Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp (VIFA) và 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của các tỉnh Bắc Kạn và Thừa Thiên Huế.

Sự kiện này được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn chủ trì, là một hoạt động tiếp nối của cuộc họp hồi tháng 9 tại Ha Nội, tại đó, các đại biểu đã hình thành nên 3 nhóm nghiên cứu mà sẽ tập trung vào ba nội dung sau: sinh kế và việc sử dụng và thương mại các sản phẩm phi gỗ, quản lý rừng và quyền sử dụng đất, và bảo tồn rừng.

Các nhóm gồm các cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT và các cán bộ của VIFA sẽ tiến hành nghiên cứu ở Bắc Kạn và Huế, và một đợt tập huấn tương tự dự kiến sẽ được tổ chức ở Huế trong tháng này để chuẩn bị cho các cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT của tỉnh.

Hội thảo Bắc Kạn cũng gồm nội dung phương pháp nghiên cứu, trong đó một buổi do Ông Nguyễn Bá Ngãi, giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Kạn trình bày về các phương pháp nghiên cứu như phỏng vấn và các chiến lược thu thập thông tin.

Các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành các nghiên cứu thí điểm ở tỉnh Bắc Kạn vào giữa tháng 12 để thử nghiệm phương pháp luận. Nghiên cứu chính sẽ được bắt đầu tiền hành sau khi các nghiên cứu thí điểm được đánh giá trong nửa đầu năm 2009.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Nguyễn Văn Ánh theo địa chỉ email [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top