IUCN VN hỗ trợ lớp tập huấn khu vực về thay đổi khí hậu

Các quan chức chính phủ và các chuyên gia về khí hậu từ 11 quốc gia châu Á đã tập hợp tại Hà Nội trong tuần từ 27/10/2008 theo chương trình tập huấn do IUCN hỗ trợ về những tác động của thay đổi khí hậu và những giải pháp.

A Halong Bay site visit illustrates climate change issues in Viet Nam

Chương trình Thay đổi khí hậu – Giảm thiểu tác động và Ứng phó, được tổ chức bởi Viện Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển, mong muốn chuyển tải kiến thức của Thụy Điển và Châu Âu về những phương pháp đánh giá và đối phó với những hậu quả của thay đổi khí hậu tới các quốc gia đang phát triển.

Trong một tuần, lớp tập huấn cho khu vực châu Á tại Hà Nội là bước tiếp theo của khóa học 3 tuần tại Thụy Điển đầu năm nay. Hội thảo tháng 10 này có sự tham gia của 30 đại biểu đến từ các nước Trung Quốc, Malaysia, Triều Tiên, Pakistan, Philippines, Thailand và Việt Nam.

Các Chương trình Tập huấn Quốc tế được thiết kế cho những người có đủ điều kiện tham gia vào những tiến trình cải cách có tầm quan trọng chiến lược ở các cấp khác nhau và những người nắm giữ những vị trí trong tổ chức của họ với nhiệm vụ tiến hành những tiến trình đổi mới.

Các đại biểu đã học tập những phương pháp xác định những ngành dễ bị tổn thương trong nước mình và ở quy mô quốc tế. Nội dung khóa tập huấn gồm lập kế hoạch cộng đồng và quốc giá, và các kế hoạch hành động phòng ngừa, tác động tiềm ẩn của thay đổi khí hậu đối với những ngành và nguồn lực cụ thể, lập kế hoạch chién lược để đối phó với những nguyên nhân thay đổi khí hậu, và cách thức vận động sự tham gia hơn nữa của cộng đồng và tăng cường giáo dục.

Chương trình Thay đổi Khí hậu của IUCN Việt Nam đem tới cho các đại biểu quốc tế một cái nhìn tổng quan toàn diện về những tác động của thay đổi khí hậu ở Viẹt Nam và đã bố trí một chuyến đi thực địa tới Vịnh Hạ Long. Những tác động của thay đổi khí hậu ngày càng trở nên mối đe dọa đối với tài nguyên thiên nhiên và cộng đồng địa phương trong ở khu vực di sản đã được UNESCO công nhận.


Chương tình cũng đưa ra một đề xuất xây dựng một dự án chung giữa Chương trình Thay đổi Khí hậu và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, tập trung vào những vấn đề thay đổi khí hậu trong Vịnh. Các hoạt động phối hợp cũng được thảo luận giữa Chương trình Thay đổi Khí hậu và các đại biểu khác tham gia lớp tập huấn nhằm tăng cường tầm hoạt động của IUCN trên trường quốc tế và mở rộng danh mục nghiên cứu của mình.

Chương trình Tập huấn Quốc tế 2009 đang được xây dựng và sẽ có sự tham gia tích cực hơn nữa từ Chương trình Thay đổi Khí hậu của IUCN VIệt Nam

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Lương Quang Huy theo địa chỉ email [email protected]

Location: 
Viet Nam
Go to top