Chuyến đi thực địa xây dựng dự án ở Kiên Giang

Bốn chuyên gia của IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) và Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB) đã có một chuyến đi công tác tới Kiên Giang nơi có một số điểm khai thác đá chính của công ty sản xuất xi măng Holcim nhằm xây dựng những nguyên tắc cho một chương trình hợp tác bảo tồn đã được các bên lên kế hoạch.

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry site.

Đại diện của các bên sẽ đi từ 1 đến 6 tháng 12 tới huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, để xây dựng một số dự án thực địa trong thỏa tuận 5 năm được ký kết giữa IUCN, HVL, UBND Tỉnh Kiên Giang, và Hiệp hội các Tổ chức Hữu nghị Kiên Giang.

Cùng với một số các mục tiêu khác, mục đích của thỏa thuận là lồng ghép bảo tồn môi trường và đa dạng sinh học vào kế hoạch kinh tế xã hội của tỉnh và thí điểm thực hiện một số dự án quản lý bền vững ở đó.

Sau chuyến đi thực địa, các thành viên trong nhóm sẽ xây dựng các dự án nhằm giảm thiểu tác động môi trường của việc sản xuất xi măng. Các đề án sẽ bao gồm các nội dung theo dõi đa dạng sinh học, khôi phục đất ngập nước và làm phong phú sinh cản ở Kiên Lương, một điểm nóng về đa dạng sinh học nơi có nhiều loài đang bị đe dọa tiệt chủng cư trú. Các dự án khác sẽ thúc đẩy du lịch sinh thái bền vững, và tiến hành các hoạt động nâng cao nhân thức môi trường và xây dựng năng lực cho cán bộ công nhân viên của HVL, các quan chức địa phương và cộng đồng.

Các dự án là một phần trong chương trình đối tác 5 năm giữa IUCN và Holcim Việt Nam, trong đó IUCN sẽ hỗ trợ HVL trong việc thực hiện chiến lược đa dạng sinh học toàn cầu của công ty, cũng như xây dựng các đồng sáng kiến địa phương như thỏa thuận Kiên Giang.

Chuyến đi thực địa này là hoạt động ngay sau đánh giá nhu cầu đào tạo được tổ chức vào tháng 11 ở tất cả các địa điểm của Holcim để đánh giá mức độ nhận thức về môi trường của công nhân viên HVL, từ đó thiết kế các hoạt động tập huấn cho họ.

Bên cạnh việc tiến hành đánh giá hiện trạng, đoàn đánh giá còn khẳng định sự ủng hộ của chính quyền địa phương đối với kế hoạch xây dựng năng lực môi trường cho công nhân viên HVL và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường. Chuyến đi cũng giúp IUCN và Holcim xác địn những ưu tiên, cách tiếp cận và quy mô của các hoạt động trong kế hoạch với chính quyền địa phương và xác định những cán bộ đầu mối ở mỗi địa phương nơi sẽ diễn ra các đợt tập huấn.

IUCN dự định tổ chức các hoạt động xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức sắp tới theo chủ đề và sẽ tiến hành 4 đợt tập huấn mỗi năm.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông  Vũ Minh Đức theo địa chỉ email [email protected]

Location: 
Viet Nam
Go to top