Khái niệm mới tại Việt Nam: Sinh thái lửa

Cháy rừng là một hiện tượng sinh thái tự nhiên. Để quản lý lửa hiệu quả cần khai thác vai trò tích cực của các đám cháy đồng thời giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của chúng.

Prescribed burning of fuel materials in pine forest in Lam Dong

Việc hiểu được mối liên hệ giữa sinh thái lửa và quản lý cháy rừng, cũng như tác động của các đám cháy đến trạng thái sức khỏe của những khu đầu nguồn ở những khu bảo tồn là cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động bảo tồn hiệu quả tại Việt Nam.

Hội thảo “Tác động của các hoạt động quản lý lửa hiện nay đối với đa dạng sinh học và đầu nguồn tại những khu bảo tồn ở Việt Nam” đã nâng cao sự hiểu biết về sinh thái rừng ở trong nước.

Trung tuần tháng 9, những người hoạt động về Khu bảo tồn, các nhà quản lý, các chuyên gia về lửa, và các nhà làm chính sách đã tham dự hội thảo tìm hiểu rõ hơn về sinh thái lửa. Hội thảo do Cục Kiểm Lâm Việt Nam (FPD), Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), và Bộ Nông Lâm nghiệp của Mỹ đồng tổ chức. Hội thảo nhận được sự tài trợ hào phóng từ FPD, cơ quan phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) và cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

Những người tham dự buổi hội thảo cùng nhau tranh luận xem xét tầm quan trọng của lửa đối với hệ thống sinh thái rừng, chính sách và các quy định cứu hoả; đốt chủ động và đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Những chính sách hiện tại cho các khu bảo tồn ở Việt Nam đang hạn chế việc sử dụng lửa là một phương thức quản lý. Các nhà quản lý rừng phòng hộ phải phòng cháy rừng và đôi khi buộc dùng đến những biện pháp quản lý có thể gây thiệt hại cho hệ thống sinh thái tự nhiên của rừng, như việc giữ mực nước cao trong suốt mùa khô.

Buổi hội thảo kết thúc với các đề xuất sau: Cục Kiểm Lâm nên xem xét lại những quy định giúp quản lý cháy hiệu quả hơn trong khu vực phòng hộ; tiến hành nghiên cứu sâu về sinh thái lửa để nâng cao nhận thức về vai trò của cháy rừng trong hệ thống sinh thái; và Cục nên hợp tác với các đối tác quốc tế để cải thiện công tác quản lý cháy rừng tại Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Yến theo địa chỉ email [email protected]

Location: 
Viet Nam
Go to top