Chương trình nguồn nước mới tại Việt Nam

“Đối tác ‘Nước vì Lương thực thực phẩm và các Hệ sinh thái (WFE)’ Việt Nam - Hà Lan” - một sáng kiến mới mà IUCN tham gia, là nỗ lực mới đây nhất của chính phủ Việt Nam trong việc quản lý nguồn nước bền vững nhằm hỗ trợ sản xuất lương thực thực phẩm đầy đủ và đảm bảo hệ thống sinh thái lành mạnh.

The launch of water for food and ecosystem initiative in Viet Nam

WFE là chương trình hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD) và Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan (LNV).

Sáng kiến này lần đầu được công bố vào năm 2005 tại Hội nghị về Nước vì Lương thực thực phẩm và các Hệ sinh thái: Hãy hành động (Make it happen) ở La Hay, Hà Lan. Đối tác ở Việt Nam được khởi xướng với giai đoạn chuẩn bị (2007 -2008) vào tháng 9 tại nước chủ nhà Việt Nam.

Sáng kiến WFE này tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hợp tác liên ngành để xây dựng chính sách tổng hợp trong nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường và công nghiệp. Sự hợp tác này nhằm giảm bớt nghèo đói và cải thiện an toàn thực phẩm thông qua việc thực hiện quản lý tài nguyên nước tổng hợp bền vững.

Dưới chỉ đạo của một ban điều hành, sáng kiến này sẽ được Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các bộ như Bộ Tài nguyên thiên nhiên và môi trường (MONRE), Bộ Công thương (MOLT), và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện. Những cơ quan này đại diện cho những ngành chủ chốt phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước. LNV mời  IUCN là đối tác chính hỗ trợ về chuyên môn cho chương trình.

Tài nguyên nước, sản xuất lương thực thực phẩm và các hệ sinh thái là những hệ thống liên kết chặt chẽ với nhau. Với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nông nghiệp, Việt Nam là một trong các quốc gia đối mặt với thách thức nghiêm trọng là làm thế nào cân bằng nhu cầu sử dụng nguồn nước cho sự phát triển kinh tế và an toàn thực phẩm với bảo vệ các hệ sinh thái lành mạnh.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Ông Lý Minh Đăng theo địa chỉ email dang@iucn.org.vn
 

Location: 
Viet Nam
Go to top