Phục hồi rừng ngập mặn: bảo vệ bờ biển và giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu

Cuối tháng 11/2007, IUCN đã cùng với các đối tác địa phương và quốc tế tổ chức Hội thảo "Phục hồi rừng ngập mặn để thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Participants in the Mangrove Restoration Workshop

Mục đích của buổi hội thảo nhằm tăng cường những biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học cho rừng ngập mặn Cần Giờ, cũng như áp dụng các bài học thu được cho những khu rừng ngập mặn khác tại Việt Nam.

Hơn 120 đại diện từ ban ngành chính phủ, cơ quan nghiên cứu và tổ chức đoàn thể đã tham dự buổi hội thảo, cùng thảo luận những giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm khôi phục rừng ngập mặn tại Việt Nam. Sau buổi hội thảo, các đại biểu đã có chuyến đi thăm rừng ngập mặn Cần Giờ, từ đó có cái nhìn thực tế về các vấn đề đã được bàn luận trong buổi hội thảo.

Rừng ngập mặn là hệ thống sinh thái có giá trị bảo vệ môi trường cao vì chúng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngăn ngừa thiên tai và phát triển kinh tế xã hội. Những khu rừng ngập mặn dọc vùng ven biển Việt Nam làm giảm thiểu tác động tiêu cực của lũ lụt và những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chúng cũng đồng thời làm nhẹ các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã được các chuyên gia thay đổi khí hậu dự báo là vô cùng khắc nghiệt ở Việt Nam. Rừng ngập mặn Việt Nam hiện tại đang bị suy thoái nghiêm trọng do sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, do đó đặt ra nhu cầu cấp bách cho việc phục hồi rừng ngập mặn.

Buổi hội thảo đồng thời hỗ trợ chương trình mở rộng tại châu Á của IUCN: "Rừng ngập mặn vì tương lai". Chương trình này nhắm tới các quốc gia bị ảnh hưởng từ trận sóng thần 2004 ở Ấn Độ Dương, cũng như các quốc gia trong khu vực Châu Á - Ấn Độ Dương trong đó có Việt Nam. Đây là một sáng kiến đa cơ quan, đa quốc gia hướng tới việc bảo tồn lâu dài và phát triển bền vững cho hệ thống sinh thái vùng ven biển.

Kết thúc buổi hội thảo, người tham dự và ban tổ chức, bao gồm cả Trung tâm phục hồi hệ thống sinh thái rừng ngập mặn (MERC), Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ chức Hành động Khôi phục rừng ngập mặn Nhật Bản (ACTMANG) và ban quản lý Rừng ngập mặn phòng hộ Cần Giờ, khẳng định cam kết hỗ trợ hoạt động khôi phục rừng ngập mặn và ủng hộ chính phủ Việt Nam ban hành những biện pháp phục hồi rõ ràng.

Location: 
Viet Nam
Go to top