Tăng cường Thi hành Luật bảo vệ Đa dạng sinh học: nâng cao kiến thức cho các nhà chức trách địa phương

Trong hai ngày, 27 và 28 tháng Hai, tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra một cuộc hội thảo tập huấn về Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng cho các nhà làm luật các thẩm phán, công tố viên, cán bộ thanh tra môi trường, cán bộ kiểm lâm, và cảnh sát môi trường địa phương.

Participants to the Forest Protection and Development Law training workshop

Khóa tập huấn nằm trong Dự án Bảo tồn Cảnh quan lưu vực sông Đồng Nai – một hợp phần của chương trình ARBCP, với mục đích tăng cường sự hiểu biết cho những người thi hành luật về những điều khoản pháp lý của Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng và năng lực tạo điều kiện cho việc tuân thủ những quy định về vệ môi trường hỗ trợ cho chương trình bảo vệ đa dạng sinh học.

Khóa tập huấn cũng cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, về Sách đỏ của Việt Nam, về Danh sách đỏ của IUCN, sự nhận dạng các loài và các cam kết bảo vệ môi trường từ nhiều phía. Những thông tin giới thiệu tại cuộc hội thảo này cũng giúp cho các học viên xét xử các vụ việc tranh chấp liên quan đến việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Việt Nam là một trong mười trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu thế giới, tuy vậy sự đa dạng sinh học dồi dào của đất nước này đang bị đe dọa bởi những hậu quả của việc tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Cần có ngay hành động bảo tồn. Hưởng ứng chương trình này, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc bảo tồn đa dạng sinh học bằng việc ký hàng loạt các công ước quốc tế và xây dựng các hệ thống pháp lý và chính sách thân thiện với môi trường. Việc thi hành luật pháp đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. Chính vì vậy chương trình ARBCP đã thực hiện hoạt động này để góp phần tăng cường việc thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng.

Khóa tập huấn này được xây dựng dựa trên kết quả Đánh giá nhu cầu đào tạo được thực hiện tại Lâm Đồng hồi tháng 11 năm 2007. Tất cả 85 người tham gia đều cho rằng khóa tập huấn là rất hữu ích. IUCN đã được đề nghị tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn như thế tại các địa điểm khác của dự án ARBCP.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top