Chiến lược khung “Nước vì Lương thực và Hệ sinh thái” đang được xây dựng cho Việt Nam

Các nghiên cứu điển hình trong nội dung nghiên cứu điển hình có năm phần mà sẽ góp phần vào nội dung của chiến lược khung “Nước vì Lương thực và Hệ sinh thái” đã được giới thiệu tới các chủ thể của Đối tác “Nước vì Lương thực và Hệ sinh thái Việt Nam – Hà Lan trong một chuyến tham quan tổ chức vào ngày 30-31/5/2008.

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

Chuyến tham quan đã tạo cơ hội cho các bên liên quan trong dự án hiểu về những vấn đề ưu tiên mà WFE đang giải quyết ở các khu vực địa lý khác nhau, và tăng cường mối quan hệ giữa các ngành và các tổ chức tham gia thực hiện dự án.

Đối tác này nhằm tạo thuận lợi cho sự phối hợp giữa các ngành để quản lý tài nguyên nước một cách tổng hợp (IWRM) ở Việt Nam, điều này làm cho cả sản xuất lương thực sẽ được đẩy mạnh và các hệ sinh thái phát triển.

Khoảng 30 đại diện từ các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Tự nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan, Đối tác Nước Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực VN, Viện Thủy Lợi, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước, và các cơ quan địa phương đã tham gia chuyến tham quan này.

Điểm tham quan đầu  tiên là Hệ thống Thủy Lợi Bắc Sông Đuống, đây là địa bàn của nghiên cứu điển hình

“Tiềm năng sử dụng nước thải cho tưới tiêu nhằm giảm ô nhiễm nước trong khi vẫn đảm bảo nông nghiệp bền vững và an toàn ở Hệ thống Bắc sông Đuống ở Hà Nội và Bắc Ninh”.
Trong chuyến tham quan, các đại biểu đã thảo luận việc sử dụng và quản lý tài nguyên nước. Họ đã xem xét chất lượng nước và nông sản để đánh giá tính khả thi của việc tái sử dụng nước thải bị ô nhiễm từ làng nghề giấy Phong Khê cho sản xuất nông nghiệp.

Điểm tham quan thứ hai là Vườn Quốc gia Xuân Thủy, địa bàn nghiên cứu điển hình “Duy trì tính thống nhất của hệ sinh thái trong khi thúc đẩy sử dụng nước và tài nguyên sinh thái một cách có hiệu quả và bền vững ở khu vực cửa Sông Hồng ở Vườn quốc gia Xuân Thủy, tình Nam Định.” 

Các đại biểu đã tìm hiểu về giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia và những kết quả ban đầu của nghiên cứu đã được phổ biến. Những phát hiện của nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc đưa ra những giải pháp tiên tiến nhằm duy trì tính thống nhất của hệ sinh thái trong khi vẫn phát triển các kế hoạch tạo thu nhập và cải thiện sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Chiến lược này dự định được ban hành vào cuối năm 2008 khi giai đoạn 1 của WFE kết thúc.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top