Bảo tồn Rùa biển: nâng cao hiểu biết và kiến thức cho cộng đồng cư dân địa phương

Một cuộc hội thảo tập huấn về việc thực hiện các chương trình ngoại khóa “Bảo vệ Rùa Biển và Nơi cư trú của chúng” được tổ chức vào giữa tháng 3 cho hơn 30 giáo viên trung học ở 2 xã ven biển Hải An và Triệu Lang ở huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị.

Drama performance about sea turtle conservation by trainees

Lớp tập huấn là một hợp phần trong nội dung nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong Dự án Quản lý dựa vào cộng đồng đối với nơi cư trú của Rùa biển ở Quảng Trị do IUCN thực hiện.

Lớp tập huấn đã trang bị cho các giáo viên những kỹ năng cần thiết để tổ chức các hoạt động ngoại khóa dựa vào tài liệu “Hãy cứu Rùa biển và nơi cư trú của chúng”. Tài liệu này đưa ra những thông tin và kiến thức mà có thể giúp nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về bảo tồn rùa biển và được xây dựng riêng cho các lớp ngoại khóa. Tài liệu này đi kèm với một bộ tài liệu thông tin có tiêu đề “Thông tin Sinh học về Rùa biểnvà Nơi cư trú của chúng.”

Nhờ áp dụng phương pháp có sự tham gia trong chương trình đào tạo nên tất cả các học viên đã làm chủ được những kỹ năng cần có để thực hiện các lớp ngoại khóa có sự sáng tạo và hiệu quả.

Hội thảo tập huấn kéo dài 3 ngày đề cấp tới bốn nội dung. Nội dung thứ nhất là tập huấn về nội dung của các bài học sẽ được giảng. Thứ hai là cung cấp thông tin về làm thế nào để thực hiện các bài tập ngoại khóa một cách có hiệu quả, ví dụ như các hoạt động khởi động, đóng vai, trò chơi và diễn kịch. Sau đó, trong các nhóm nhỏ, các học viên đã thể hiện những kỹ năng mà mình học được bằng cách dạy thử và diễn kịch về bảo tồn rùa biển. Buổi tập huấn kết thúc với việc đánh giá theo nhóm về mỗi bài giảng thử và vở diễn của mỗi đội, cũng như góp ý để làm phong phú thêm nội dung giáo trình.

Các học viên đến từ các phòng giáo dục huyện và ủy ban nhân dân xã, họ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn rùa biển.

Vào cuối khóa tập huấn, các bài học rút ra và đề xuất một kế hoạch triển khai được xây dựng. Tài liệu này được trao đổi tới các chủ thể ở địa phương để điều phối các chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục trong tương lai. Những bài học về bảo vệ rùa biển và nơi cư trú của chúng được dạy trong các giờ ngoại khóa cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top