IUCN tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam về Bảo tồn Đa dạng Sinh học

Việt Nam phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới IUCN và các tổ chức môi trường quốc tế khác đã tổ chức kỷ niệm Ngày Đa dạng Sinh học Quốc tế năm nay vào ngày 22-23/5.

Marine Protected Area, fish and coral at Nha Trang

Lễ kỷ niệm được tổ chức ở Thừa Thiên Huế và bao gồm một buổi giới thiệu sách, một hội thảo kỹ thuật về bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy Trường Sơn, một cuộc triển lãm ảnh và một chuyến tham quan ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, một điểm nóng về đa dạng sinh học trong khu vực.

Lễ kỷ niệm cũng đánh dấu 20 năm thành lập Hội Bảo tồn Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và 15 năm thành lập và phát triển của Cục Bảo vệ Môi trường Việt Nam. IUCN đã phối hợp chặt chẽ với 2 tổ chức hàng đầu này từ khi IUCN bắt đầu hoạt động ở Việt Nam.

Hỗ trợ của IUCN bắt đầu từ đầu thập kỷ 80, khi đó IUCN bắt đầu hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc chuẩn bị Chiến lược Bảo tồn Quốc gia trong hai năm 1984-1985, và trong việc xây dựng Kế hoạch Quốc gia Môi trường và Phát triển bền vững lần thứ nhất cho giai đoạn 1991-2000. Văn phòng đại diện của IUCN ở Việt Nam được thành lập năm 1993 sau khi Việt  Nam trở thành thành viên của IUCN.

Gần đây, IUCN còn hỗ trợ Việt Nam tham gia Hội nghị Các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học lần thứ 9 được tổ chức mới đây ở Bonn. IUCN cũng hỗ trợ kỹ thuật trong việc chuẩn bị báo cáo quốc gia về việc thực thi Công ước và những khuyến nghị.

Việt Nam đang xây dựng Luật Đa dạng Sinh học với hỗ trợ kỹ thuật từ IUCN. Luật này hiện đang được Quốc hội nghiên cứu và dự kiến sẽ được thông qua cuối năm nay.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top