Nghị định về Hành lang Đa dạng Sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang mời các chuyên gia IUCN Việt Nam cùng hợp tác xây dựng một nghị định để tạo ra các quy định để quản lý các hành lang đa dạng sinh học ở Việt Nam.

A landscape in Central Viet Nam that would be included in a proposed biodiversity corridor

Các hành lang đa dạng sinh học – những khu vực cư trú phù hợp của các loài được quy hoạch nối các khu bảo tồn – duy trì và phục hồi sự kết nối giữa các khu vực cư trú bị biệt lập hoặc bị phân tán. Đất hoặc các dòng chảy cho phép thực vật và động vật phát tán hoặc di trú nhằm đảm bảo nhu cầu về nước và thức ăn, tìm kiếm con đực/cái, tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi các loài thiên địch, và thích ứng với những áp lực về thay đổi khí hậu và điều kiện cư trú, đảm bảo sự sinh tồn của quần thể loài.

Nghị định về Hành lang Đa dạng sinh học, hiện đang được xây dựng dưới Luật Đa dạng Sinh học đã được dự thảo, dự kiến sẽ được trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2008.

Tháng 7/2007, IUCN Việt Nam và Bộ TN&MT, có sự tham vấn với Chương trình Luật Môi trường Khu vực Châu Á của IUCN và các chuyên gia, đối tác khác, đã đưa ra được các tài liệu trong đó rà soát lại các công cụ pháp lý của quốc gia điều chỉnh các khía cạnh liên quan tới hành lang đa dạng sinh học ở Việt Nam và khảo sát những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này.

IUCN đã cung cấp cho Bộ TN&MT trong tháng 12/2007 một dự thảo Nghị định về Hành lang Đa dạng Sinh học có chú giải và hiện đang tham gia vào quá trình tham vấn. IUCN phối hợp với Bộ TN&MT sẽ tổ chức 3 cuộc họp tham vấn để tiếp thu ý kiến đóng góp và trên cơ sở đó chỉnh lý bản Dự thảo Nghị định.

Một cuộc họp giữa Tổ Công tác Chuyên môn Trung ương với các đối tác và các thành viên IUCN, và các tư vấn trong nước và quốc tế đã được tổ chức tại hà Nội vào ngày 17/7/2008. IUCN rất vui mừng về sự tham gia tích cực và đóng góp quý báu của các đại biểu tham dự trong cuộc họp tham vấn đầu tiên và đã chỉnh lý bản Dự thảo Nghị định trên cơ sở các ý kiến góp ý nhận được.

IUCN sau đó đã tổ chức cuộc họp tham vấn thứ hai tại Quảng Nam vào ngày 5/9/2008và hiện đang trong quá trình tiếp tục chỉnh lý dự thảo dựa trên những ý kiến góp ý mới. Khi đã hoan thành việc chỉnh lý câu chữ, IUCN sẽ đệ trình lên Bộ TN&MT bản dự thảo đã được sửa đổi. Cuối cùng IUCN Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc họp tham vấn cấp quốc gia để hoàn thiện Nghị định, sau khi Luật Đa dạng Sinh học được thông qua, dự kiến vào tháng 10/2008.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Chị Lý Thị Minh Hải theo địa chỉ thư điện tử [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top