Tỉnh Lâm Đồng học tập về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường

Sau khi IUCN Việt Nam tổ chức một loạt các sự kiện giáo dục mà gần đây nhất là một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2008, thì các thành viên trong cộng đồng, chính quyền các địa phương và phóng viên báo chí đã có được sự hiểu biết tốt hơn về khái niệm Chi trả cho các dịch vụ môi trường (PES).

Community members participating in a district-level PES contest in Da Nhim commune Photo: IUCN

Trong khuôn khổ Chương trình Đa dạng Sinh học Khu vực Châu Á do USAID tài trợ, IUCN, Winrock International cùng với các đối tác phía chính phủ Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp ở thôn bản và các sự kiện nâng cao nhận thức khác, trong quá trình diễn ra các sự kiện đó, tài liệu in và trên đĩa CD đã được phân phát, các cuộc thi tài cấp thôn bản và cấp huyện đã được tổ chức để nâng cao nhận thức về PES ở các cộng đồng dân cư ở Lâm Đồng và các tỉnh khác.

Trước đây, Chương trình ARBCP đã tập huấn cho các cán bộ chính quyền về các khía cạnh pháp lý của PES, vai trò tiềm năng và trách nhiệm của họ trong cơ chế này, và làm thế nào để giải quyết tranh chấp đất rừng. Chương trình này cũng tổ chức các cuộc đối thoại và đưa ra được những tóm lược chính sách về chủ đề này.

PES, một trong vài cơ chế tạo nguồn tài chính bền vững để bảo tồn đa dạng sinh học, là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam và trong khu vực. Theo cơ chế này, các cộng đồng cư dân địa phương được thưởng công khi họ tham gia vào các hoạt động bảo tồn thông qua việc được tham gia quản lý đất đai và tài nguyên, và họ được chi trả cho những hàng hóa và dịch vụ có tầm quan trọng về mặt kinh tế được tạo ra từ việc họ đóng vai trò là những người bảo vệ có trách nhiệm đối với sinh thái.

Chiến dịch nâng cao nhận thức gần đây nhất là nhằm một phần vào việc phổ biến rộng rãi về Quyết định 380, một chương trình PES thí điểm mà Chính phủ Việt Nam vừa ký ban hành hồi tháng 4. Các hoạt động được thiết kế nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực cải thiện công tác quản lý tai nguyên thiên nhiên bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng cảnh quan sông Đồng Nai, và rút ra những bài học để áp dụng rộng rãi ở khắp Việt Nam va tiểu vùng sông Mêkông.

Chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng kéo dài từ 10/7 tới 10/8/2008, mà đỉnh điểm là cuộc thi tài cấp huyện được tổ chức ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Những người tham gia vào các cuộc thi đố vui, biểu diễn văn nghệ, và trình diễn các tiểu phẩm hài để thể hiện kiến thức về bảo tồn của mình và khả năng sử dụng thôn tin mới để thay đổi hành vi của họ đối với môi trường.

Những nguwời tham gia cuộc thi là những người đã thắng cuộc trong các cuộc tranh tài cấp xã ơ các xã Da Sar, Da Nhim và Da Chays. Cuộc thi cấp huyện này đã thu hút được hơn 1.000 dân bản và các cán bộ, và các phương tiện thông tin đại chúng đã chuyển tới hơn 12.000 khán giả xem truyền hình.

Bên cạnh đó, ARBCP còn xây dựng năng lực truyền thông để báo cáo về PES. Ngày 1/8, Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ NN&PTNT sẽ cùng phối hợp với IUCN tổ chức tập huấn cho 57 nhà báo môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh, tại cuộc tập huấn đó, họ đã làm quen với khái niệm mới này để sử dụng vào các bài viết của họ trong tương lai.
 
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ chị Trần Minh Phương theo địa chỉ phuong@iucn.org.vn.

Location: 
Viet Nam
Go to top