Hội nghị Chuyên đề về Đất ướt Châu Á 2008: Giới thiệu về Đất ướt ở Việt Nam.

Từ ngày 22 đến 25/6/2008, các nhà khoa học, các nhà hoạt động và sinh viên sẽ tập trung về Hà Nội dự Hội nghị Chuyên đề về Đất ướt Châu Á (AWS) lần thứ 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường, IUCN Việt Nam và Trung tâm Ramsar, Nhật Bản đồng tổ chức Hội nghị này.

Asian Wetland Symposium

AWS 2008 là một diễn đàn để cùng nhìn lại tầm quan trọng của các vùng đật ướt trong cuộc sống thường nhật của người dân Châu Á và để đánh giá những thành công và thách thức trong việc quản lý bền vững các vùng đất ướt ở Châu Á. AWS được coi như một diễn đàn dành cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vùng đất ướt như: chính quyền địa phương và trung ương, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các nhà khoa học, các tổ chức tư nhân, cộng đồng địa phương, và những người dân bản xứ, để thảo luận các vấn đề nổi cộm, các hướng tiếp cận và những ưu tiên cho việc quản lý vùng đất ướt tại Châu Á.

Với việc đăng cai AWS 2008 Việt Nam có cơ hội rất lớn giới thiệu về tài nguyên đặc biệt trên đất ướt của mình và chia sẻ kinh nghiệm trong việc đối phó với những thách thức trong việc quản lý bền vững các vùng đất ướt. Tham gia vào chuyến du lịch đến các vùng đầm lầy của Hà Nội và du thuyền dọc theo vùng châu thổ sông Hồng, các thành viên tham gia AWS 2008 sẽ  trực tiếp được chứng kiến tài nguyên vùng đất ướt của Việt Nam.

IUCN Việt Nam khẳng định rằng việc quản lý bền vững tài nguyên nước tại Việt Nam là một vấn đề then chốt trong chính sách môi trường. Các vùng đất ướt của Việt Nam rất đa dạng về sinh học và góp phần vào sự dồi dào về đa dạng sinh học của đất nước. Thêm vào đó, bờ biển dài của Việt Nam, hệ thống sông ngòi cùng với hệ thống các vùng đất ướt còn là những nơi hay xảy ra thiên tai nhất trên thế giới. Trong nước, những năm gần đây bão lũ, hạn hán và lở đất ngày càng nhiều hơn. Ủy ban Liên chính phủ về Thay đổi Khí hậu đánh giá Việt Nam là một trong các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất của sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Chính vì vậy quản lý bền vững các vùng đất ướt sẽ góp phần làm giảm nhẹ được những hậu quả xấu. Để thực hiện hiệu quả các chiến lược quản lý bền vững vùng đất ngập thì cần thiết phải hiểu rõ sự tác động của phát triển kinh tế đối với vùng đất ướt cũng như mối liên hệ của sinh kế của cộng đồng cư dân địa phương với tài nguyên trên đất ướt.

AWS 2008 sẽ mang lại cho Việt Nam cơ hội phân tích kỹ lưỡng các vấn đề quản lý vùng đất ướt bằng việc chia sẻ những nghiên cứu và hoạt động thực tế trong quản lý bền vững đất ướt thông qua các buổi họp chuyên môn và thông qua hình ảnh. Những kinh nghiệm học được từ các nhà khoa học và các nhà hoạt động trong khu vực Châu Á sẽ giúp các bên liên quan quan tâm đến vùng đất ướt xây dựng những chiến lược tốt hơn để bắt tay ngay vào việc quản lý bền vững vùng đất ướt tại Việt Nam.

Các hoạt động của AWS 2008 cũng là bước chuẩn bị cho các bên liên quan đến vùng đất ướt của Châu Á tiến tới cuộc họp lần thứ 10 Hội nghị của các bên tham gia Công ước về vùng đất ướt (Ramsar, Iran, 1971).

Để biết thêm chi tiết về AWS 2008, xin truy cập: http://www.aws2008.net/index.htm. Hạn chót đăng ký tham gia AWS 2008 là 1/5/2008.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top