Bedreigde Amazonepapegaaien beschermd door aankoop natuur

Dankzij een financiële bijdrage van IUCN NL kon in Brazilië 46 hectare bedreigd bos aangekocht worden. Daarmee wordt het voedselgebied veiliggesteld van zeldzame Amazonepapegaaien die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van de zaden van de Araucaria boom.

Vinaceous-breasted amazon (Amazona vinacea)

Het Araucariabos bestaat naast de Araucaria zelf uit een unieke mix van loofbomen en coniferen en is cruciaal voor de voedselvoorziening van verschillende zeldzame vogelsoorten, waaronder de ernstig bedreigde wijnborstamazonepapegaai. Het voortbestaan van het bos wordt echter bedreigd door houtkap en grootschalige landbouw waardoor in de laatste 100 jaar liefst 96% van het oorspronkelijke areaal is verdwenen. Dankzij de aankoop van het gebied en de benoeming tot reservaat wordt het bedreigde Araucariabos, en daarmee het voedsel van de vogelsoorten, beter beschermd.

Het High Altitude Parrot reservaat is opgezet in samenwerking met de lokale natuurorganisatie Associação Amigos do Meio Ambiente. De aankoop werd gedeeltelijk gefinancierd vanuit het landacquisitiefonds dat IUCN NL sinds 2001 beheert met steun van de Nationale Postcode Loterij. Ook de Amerikaanse Rainforest Trust leverde een financiële bijdrage aan de aankoop van het Araucariabos.

Het High Altitude Parrot reservaat, gelegen in de Santa Catarina Hooglanden in Zuid-Brazilië, grenst aan andere beschermde gebieden en maakt deel uit van een ecologische verbindingszone. Van de 2.500 overgebleven wijnborstamazonepapagaaien leeft de helft in deze regio. Ook vormt het een belangrijk leefgebied voor de ernstig bedreigde kransarend en de roodbrilamazonepapegaai.

Go to top