Voor het eerst in 100 jaar lichte stijging aantal tijgers in het wild

Op basis van gegevens van IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en tellingen is de schatting van het aantal tijgers in het wild bijgesteld naar 3.890. WNF en het Global Tiger Forum (GTF) hebben dit nieuwe cijfer gepubliceerd aan de vooravond van een grote conferentie van de 13 tijgerlanden, in India.

WWF is one of the member organizations of IUCN

 Dit nieuwe getal betekent een lichte stijging ten opzichte van de laatste schatting van 3.200 tijgers uit 2010. Marco Lambertini, directeur-generaal van het internationale netwerk van WNF: “We komen van ver want 100 jaar geleden waren er nog 100.000 tijgers. Gelukkig zien we nu voor het eerst na decennia van een vrije val naar beneden weer een lichte stijging. We zijn er nog lang niet, maar dit biedt wel hoop voor de toekomst. Een bedreigde soort en zijn leefgebied kùnnen beschermd worden als overheden, lokale bevolking en natuurbeschermers samen de schouders eronder zetten.”

Illegale handel
WNF waarschuwt tegelijkertijd dat tijgers nog lang niet in alle landen veilig zijn. Tussen 2000 en 2014 zijn volgens monitoringsorganisatie TRAFFIC zeker 1.590 gedode tijgers in beslaggenomen. Hun onderdelen waren bestemd voor de internationale illegale handel in bedreigde soorten. Vooral in landen in Zuidoost-Azië, zoals Myanmar en Maleisie loopt de tijger direct gevaar omdat de overheden onvoldoende doen om de soort en zijn leefgebied te beschermen. Ook doen nog niet alle landen systematische nationale tellingen, terwijl die cruciaal zijn om te weten hoe veel tijgers er nog leven en welke plekken beschermd moeten worden.

Actieplan voor verdubbeling
WNF roept de 13 tijgerlanden dan ook op om tijdens de conferentie in India met een krachtig actieplan te komen. In 2010 hebben de tijgerlanden afgesproken om ervoor te zorgen dat het aantal tijgers verdubbeld in 2022 zal zijn, het volgende Jaar van de Tijger.

Go to top