Associatieverdrag Oekraïne: wat is het effect op natuur?

Op 6 april stemt Nederland in een raadgevend referendum voor of tegen het Associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Wat voor effect heeft dit verdrag op de natuur? IUCN NL zet, in samenwerking met de Oekraïense IUCN-lidorganisatie Environment-People-Law, de feiten uiteen in een whitepaper.

Eastern Imperial Eagle

Download de whitepaper hier

Het Associatieverdrag is een brede samenwerkingsovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie, waarin beleid en regelgeving meer op elkaar afgestemd worden. Ook natuur- en milieubeleid is onderdeel van het Associatieverdrag.

Dit biedt kansen voor verbetering van het natuurbeleid in Oekraïne, zo beschrijft de whitepaper. Specifiek komt er wet- en regelgeving die bijdraagt aan (1) betere bescherming van vogelsoorten; (2) meer en beter beschermde natuurgebieden; (3) verbetering van de waterkwaliteit; en (4) meer inspraak voor burgers in besluitvorming over hun leefomgeving.

Go to top